Hemlig papperskod avslöjar brottslingar

NYHETER

Malmö

Kopiatorer och färgskrivare placerar en osynlig kod på papper som de skriver ut. Koden kan sedan användas för att få fram exakt vilken maskin som använts.

Polisen i Sverige och andra västländer har nu inlett ett hemligt samarbete med företag som tillverkar färgskrivare och kopiatorer. Syftet är att avslöja förfalskare.

- Det är ganska vanligt att man hittar brottslingar i Sverige med hjälp av det här, säger Thomas Palmberg vid Finanspolisen till Sydsvenskan.

Ofta har det handlat om förfalskade sedlar, men också om olika typer av kontrakt som kan dyka upp i en brottsutredning, hotbrev eller förfalskade intyg.

Metoden är effektiv enligt Birgit Cardell, chef för enheten för dokumentundersökning vid SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium).

Exakt hur koderna är utformade är hemligt och skiljer sig mellan olika tillverkare.

Den amerikanska medborgarrättsorganisationen Electronic Frontier Foundation, EFF, pekar i en rapport på att de hemliga koderna innebär ett demokratiskt problem. Även om syftet är gott - att fånga brottslingar - kan systemet hota enskildas integritet. Koderna kan till exempel avslöja vem som sprider flygblad med känsligt politiskt innehåll.

Thomas Palmberg anser dock att riskerna är överdrivna.

- Producenterna lämnar naturligtvis inte ut koderna till obehöriga.

För att polisen skall få ut koderna behövs beslut av åklagare och att förundersökning är inledd.

TT