T-bensteken gör comeback

NYHETER

Blir åter tillåten efter fyra års EU-förbud

Bryssel

EU-kommissionen beslöt på onsdagen att T-benstek åter får säljas inom unionen.

T-bensteken förbjöds i åtskilliga länder, däribland Sverige, för fyra år sedan, när skräcken för galna ko-sjukan var som värst.

Det som drev bort T-bensteken från slakteributikerna var förbudet mot försäljning av ryggradskött från nötkreatur som var mer än ett år gamla. På onsdagen höjdes den åldersgränsen till två år, vilket gör det möjligt att åter sälja T-benstek.

TT-Reuters