– Vi behöver mer trygghet

NYHETER

Ella Bohlin: Därför skall du rösta på kristdemokraterna

Socialdemokraterna fyller i år 65 år vid makten. Men vem vill egentligen gå på kalas? Trötta barnfamiljer som förlorat inflytandet över sin egen vardag? Egenföretagare som går vilse i byråkratidjungeln? Nya svenskar som fastnat i bidragsberoende och maktlöshet? Studenter som trots år av hårda studier ändå inte får ett arbete?

Alla ska med, så lyder sossarnas valparoll, men faktum är att socialdemokraterna med sitt långa maktinnehav bidragit till det utanförskap vi ser i samhället idag. Den 17 september innebär ett tydligt vägval. Vill du ha mer av samma gamla skåpmat eller något nytt och fräscht inom svensk politik?

Om vi får vara med och bilda regering efter valet i höst kommer vi att kämpa för en bättre skola, en skola som utgår ifrån att varje elev är unik, där såväl studiemotiverade som studiesvaga elever får den hjälp de behöver.

Skolan är nyckeln till framtiden och KDU vill ha en skola där dina behov sätts i centrum. Vi vill uppmuntra friskolor som innebär mångfald i pedagogiken, vi vill återföra arbetsro och trygghet i klassrummet och öka elevdemokratin.

I dag pågår ett slöseri med mänskliga resurser. Hundratusentals unga står utanför arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på, alla har rätt till ett riktigt arbete. Vi ungdomar behöver inte fler AMS-åtgärder eller underbetalda plusjobb. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna så att fler företag har råd att anställa och införa ett nytt lärlingsprogram på gymnasiet så att unga redan tidigt kan få in en fot på arbetsmarkanden.

KDU vill att du ska kunna jobba med något som du är intresserad av och trivs med och känna att slitet i skolan verkligen gett resultat.

Sveriges röst i världen måste bli starkare. KDU vill att Sverige skall vara föregångare när det gäller att bekämpa diktatur, fattigdom och förtryck runt om i världen. För varje diktatur som övergår till demokrati blir världen en säkrare plats att leva på. Vi ska visa solidaritet med människor var de än befinner sig på jorden, därför behöver biståndet höjas kraftigt.

KDU vill att Sverige tar sitt ansvar när det gäller fattigdomsbekämpning och kampen för demokrati, marknadsekonomi och frihet.

I höst har vi chansen att få en ny regering som för en ny sorts politik.

En regering som skapar en bättre skola, en regering som underlättar för företag så att fler jobb skapas, en regering som ger dig mer pengar över efter att skatten är betald och en regering som ökar tryggheten för utsatta grupper i samhället.

Är du trött på socialdemokraternas långa maktinnehav och vill ha förnyelse samtidigt som tryggheten och solidariteten för utsatta prioriteras? Stöd då KDU:s arbete i kampen för en ny regering!

Balla fakta/Ella

3 filmer

3 låtar

3 böcker

Läs chattet med Ella Bohlin

Ella Bohlin , ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet