Ja till välsignelseakt för homosexuella

Publicerad:
Uppdaterad:

Kyrkomötet röstade ja i dag

Homosexuella par kommer att kunna välsignas i Svenska kyrkan genom en så kallad välsignelseakt över registrerat parterskap.

Det står klart sedan kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ, på torsdagen röstat för förslaget om en välsignelseakt.

Beslutet var relativt väntat då ett av kyrkomötets utskott tidigare ställt sig bakom förslaget med stor majoritet.

Kyrkomötet röstade för förslaget med 160 ja-röster och 81 nej-röster. Åtta ledamöter avstod från att rösta.

”Fantastiskt”

– Det är fantastiskt efter fyra decennier av utredningar att kyrkan äntligen fattat ett beslut som får praktiska konsekvenser för homosexuella, säger Lars Gårdfeldt, präst i Svenska Kyrkan och förespråkare för äktenskap mellan homosexuella.

Den viktigaste betydelsen, som Gårdfeldt ser det, är att beslutet sänder en signal till lagstiftaren att kyrkan i framtiden kan ta sitt ansvar och därför kan behålla vigselrätten vilket har ifrågasatts.

Mycket kamp återstår

– Det finns ju en ritual redan, varför skulle den vara annorlunda när det handlar om homosexuella? Det är lika konstigt som om homosexuella skulle begravas på att annorlunda sätt, säger han.

Trots Svenska Kyrkans beslut återstår mycket kamp, tror Gårdfeldt.

– Jag kommer säkert i många år framöver att få hjälpa homosexuella par när de nekas vigselakt i sina församlingar, men nu finns det åtminstone regler att ta till i kampen, säger han.

”Jag känner glädje”

Martin Lind, biskop i Linköpings stift, är nöjd med kyrkomötets beslut om välsignelseakten.

– Jag känner tacksamhet och glädje över att Svenska Kyrkan har satt ner foten i det här ärendet. Det har varit en lång resa, säger han till TT.

I stället för att som i dag välsignas genom en så kallad förbön, ska nu homosexuella par få en särskild välsignelseakt över registrerat partnerskap.

– Den stora skillnaden är att nuvarande regler säger att akten ska ske i avskildhet, med möjligen enstaka anhöriga på plats. Nu blir det en offentlig välsignelsegudstjänst, säger Martin Lind, som också pekar på betydelsen av att välsignelsen nu har backats upp av ett beslut från kyrkans högsta organ, kyrkomötet.

Inga präster ska mot sin vilja behöva leda en välsignelseakt, men Svenska Kyrkan tar på sig att garantera att homosexuella par får möjlighet till välsignelsen.

Vissa sa nej

Moderaten Staffan Holmgren tillhör de kyrkomötesledamöter som säger nej till en välsignelseakt.

– Man måste acceptera demokratiskt fattade beslut, men jag är ändå besviken att man valt att gå till beslut redan nu. Frågan är inte tillräckligt utredd, säger han.

Vad saknas?

– Den samtalsprocess som pågår är inte slutförd. Frågan är inte förankrad på den lokala nivån, många tycker att det här är helt fel. Jag tycker också att det saknas en teologisk grund för en så kraftig förändring.

En välsignelseakt över en homosexuell parrelation strider av flera skäl mot både kyrkans trosbekännelse och tradition, tycker Holmgren.

TT

Publicerad: