Åke Green frias av HD

Publicerad:
Uppdaterad:

Domen mot pastorn kom i dag

Pastor Åke Green.
Foto: Maths Bogren
Pastor Åke Green.

Pingstpastorn Åke Green frias av Högsta Domstolen.

Rätten anser att hans uttalanden om homosexuella inte är att betrakta som brottsliga.

– Nu kan vi känna oss friare när vi förkunnar Guds ord, säger Green till TT.

Rättegångsförhandlingen mot pastor Åke Green hölls i Högsta Domstolen den 9 november. Green åtalades för hets mot folkgrupp när det gällde en predikan som han höll i Borgholm sommaren 2003: ”Är homosexualitet en drift eller onda makters spel med människor?”. Omkring 50 personer närvarade vid predikan i pingstkyrkan.

Europadomstolen har friat

HD konstaterar att Åke Greens uttalanden överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande homosexuella som grupp. Domstolen anser dock att en fällande dom inte skulle bli accepterad av Europadomstolen. I flera liknande fall har Europadomstolen valt att fria, säger HD:s ordförande, justitierådet Johan Munck, till TT.

Åke Green själv är lättad över frikännandet, och anser att domen har stor betydelse för honom och hans kollegor.

– Nu kan vi känna oss friare när vi förkunnar Guds ord, säger han till TT.

Tolkar Europakonventionen

Han tänker dock inte hålla någon mer predikan om homosexualitet.

– Alla vet ju nu var jag står i den frågan, så det behövs inte.

Åklagaren i målet, byråchef Stefan Johansson vid riksåklagaren, säger till TT att HD anser att det Green sagt är straffbart enligt svensk lag. Men en tolkning av Europakonventionen ger vid handen att en fällande dom skulle kränka Greens religionsfrihet.

I sin predikan hävdade Green att många pedofiler ”började som homosexuella”. Han sa även att hiv och aids hade sin uppkomst i homosexualitet.

Fälldes i tingsrätten

Mest känt har dock Greens uttalande om ”sexuella abnormiteter” - dit han räknar homosexualitet - som ”en djup cancersvulst på samhällskroppen”, blivit.

HD skriver att det vid en samlad bedömning av omständigheterna är klart att det Green sagt inte är att likställa med sådana uttalanden som kallas ”hate speech”.

I juni 2004 fälldes Åke Green av Kalmar tingsrätt för sina uttalanden, och dömdes till fängelse i en månad. Göta hovrätt valde i januari i år att fria pastorn.

Tidigare artiklar

Här är predikan

Mia Carron

Publicerad: