Här är generaldirektörerna som haft politiska uppdrag

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Mikael Sjöberg, Arbetslivsinstitutet, tillträder 12 oktober, statssekreterare (s)

Anna Hedborg, regeringskansliet, f?d statsråd (s)

Bo Bylund, Arbetsmarknadsstyrelsen, f?d stats­sekreterare (s), arbetsmarknadsdepartementet

Gunnel Färm, Elsäkerhetsverket, f?d politiskt sakkunnig (s), kommunikationsdepartementet

Ines Uusmann, Boverket, f?d statsråd (s)

Curt Malmborg, Försäkringskassan, f?d politisk rådgivare, åt socialdem. riksdagsgruppen

Erland Ringborg, regeringskansliet, f?d statssekreterare (s), utbildningsdepartementet

Hans-Erik Holmquist, Swedac, f?d stats­sekreterare (s),

justitiedepartementet

Kjell Jansson, Nutek, f?d statssekreterare (s), miljödepartementet

Lena Häll Eriksson, Regeringskansliet, f?d statssekreterare (s), arbetsmarknadsdepartementet

Olof Rydh, Exportkreditnämnden f?d statssekreterare (s), industridepartementet

Rolf Annerberg, regeringskansliet, fd statssekreterare (s),

industridepartementet

Sture Korpi, Statens institutionsstyrelse, f?d statssekreterare (s), socialdepartementet (i dag regeringskansliet)

Svante Öberg, SCB, f?d statssekreterare (s), finansdepartementet

Ulf Westerberg, Rättsmedicinalverket, f?d statssekreterare (s), socialdepartementet

Olle Wästberg, Svenska institutet, f?d statssekreterare (fp), finansdepartementet

Gunnar Ågren, Statens folkhälsoinstitut, f?d partistyrelse-

ledamot (v)

Kjell Dahlström, Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, f?d partisekreterare (mp)

Ulf Melin, Internationella programkontoret för

utbildningsområdet, f?d riksdagsledamot (m)

Kerstin Wallin, Glesbygdsverket, f?d kommunalråd (s)

Nils Gunnar Billinger, Luftfartsstyrelsen, f?d politiskt sakkunnig (s), försvarsdepartementet