Utbildningsnivån i kommunen

Andel av kommunens invånare i åldern 20 - 64 år med folkskola eller grundskola som högsta utbildning.