Fick implantat i biståndshjälp

NYHETER

Den medicinska hjälp som Australien sänt till tsunamins offer i Indonesien var av blandat slag: i sändningarna fanns minst en kartong med bröst-implantat, påpekar biståndsarbeterskan Jan Rice. Hon berättar att hon reste till staden Banda Aceh med en australisk biståndsdelegation tre månader efter katastrofen. I ett lagerrum hittade hon de skänkta bröstimplantaten. Där fanns också mediciner som löpt ut och en del annat värdelöst. (AFP-TT)