Attendo Care mister vårdkontrakt efter brister

NYHETER

Uppsala (TT)

Vårdbolaget Attendo Care får inte förlängt kontrakt för att driva korttidsboendet Rondellen i Uppsala.

Kommunen startade en utredning av boendet efter larm om misstänkt vanvård.

En döende 83-åring låg vid flera tillfällen i sin egen avföring, enligt de anhöriga. Till slut fick de nog och flyttade mannen till en kommunal vårdavdelning där man tvingades ge 83-åringen morfin för att kunna göra rent honom, hävdar de.

Ett dygn senare avled mannen.

Efter en utredning konstaterar nu Uppsala kommuns äldrenämnd att bristerna på Rondellen varit så stora att Attendo Care inte ska få driva Rondellen i fortsättningen. Men att mannen vanvårdats så som de anhöriga påstått har man inte funnit belägg för.

Bristande rutiner

Jonny Husén, ordförande i äldrenämnden, säger till TT att Attendo Care bland annat brustit när det gäller verksamhetens ledning, rutiner och stöd till personalen. Den medicinska och sociala dokumentationen har inte heller fungerat som det ska.

Det nuvarande kontraktet med Attendo Care löper ut den 31 januari 2007. Då tar kommunen över driften.

– Det tycker vi naturligtvis är jättetråkigt, men det känns ändå positivt – och är viktigt för vår personal – att kommunen inte hittat något som tyder på att mannen vanvårdats på det sätt de anhöriga sagt, säger Margareta Nyström, vice vd på Attendo Care.

Flera verksamheter

Uppsala kommun har avtal med Attendo Care även för andra verksamheter. De avtalen löper på som vanligt.

– Men naturligtvis vill vi ha en dialog med Attendo Care om den verksamheten. De har själva anlitat en extern konsult som ska titta på all deras verksamhet i Uppsala, säger Husén till TT.

Den misstänkta vanvården och vården i övrigt av den 83-årige mannen utreds enligt lagarna lex Sarah och lex Maria.

TT