186 miljoner kronor söker ägare

NYHETER

Länsstyrelsen efterlyser ägare till tvångsinlösta aktier

Foto: Väntar Länsstyrelsen undrar vem som missat att det ligger 186 miljoner kronor och väntar.

Aktierna har blivit tvångsinlösta när företag blivit uppköpta.

Men ägarna är försvunna.

Nu söker Länsstyrelsen i Stockholm efter ovetande aktieägare som har sammanlagt 186 miljoner att dela på.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm som just nu har ansvaret för pengarna.

Haken är bara att ägarna måste höra av sig själva.

Miljonerna kommer från tvångsinlösta aktier i samband med företagsköp.

Bland bolag vars aktier blivit inlösta finns både små och stora företag - till exempel Tidnings AB Marieberg, Taxi Kurir, Kosta Boda, AstraZeneca och Bofors.

På fredagen gick Länsstyrelsen ut med ett upprop.

Snart går nämligen tåget.

Redan inom två år försvinner pengarna för den som ägt aktier som tvångssålts i Arjo AB, Diligentia Real Estate AB, Gambro Med Tech AB, Mandamus i Småland AB, Orrefors Kosta Boda AB, Pharmacia Upjohn AB, Stadshypotek AB och Vide Invest AB.

Dödsbon och arvingar

Bakgrunden är att bolag som äger mer än 90 procent av aktiestocken med stöd av lagen kan tvångsinlösa resten.

Problemet är att ägarna i många fall inte gått att få tag på. Det kan handla om ovetande arvingar - eller om dödsbon.

Den som äger aktier i något av de aktuella företagen på listan men inte fått pengar uppmanas nu att kontakta Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt ansvariga vid myndigheten har man just nu sammanlagt 186 miljoner kronor som ligger och väntar.

Caroline Olsson