”Förslaget har tassats fram”

NYHETER

Professor Wilhelm Agrell är kritisk till den nya underrättelsepolitiken

Professor Wilhelm Agrell tror inte på försvarsministerns lugnande ord om FRA:s utökade befogenheter.

– Man hamnar lätt i en gråzon, säger han till aftonbladet.se.

Foto: Wilhelm Agrell är kritisk mot förslaget.

Regeringens förslag om ”anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” ska ge Försvarets radioanstalt, FRA, större befogenheter att följa information som passerar landets gränser. Målet är att upptäcka yttre hot. Enskilda personers integritet ska skyddas genom en särskild nämnd som kommer att granska och ha rätt att stoppa FRA:s verksamhet.

Men Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, anser att de nya reglerna kan drabba enskilda medborgare.

Halkar in i gråzon

– Underrättelseinsamling går till så att man får upp ett spår, sedan nystar man vidare kring detta. Sedan får man upp information som är känslig ur integritetssynpunkt men som ändå kan vara relevant ur underrättelseperspektiv. Då halkar man in i den här gråzonen, säger Agrell till aftonbladet.se.

– Om man ser till översynen så är den historiska erfarenheten väldigt nedslående. Det har i princip aldrig fungerat som det är tänkt att fungera. Granskarna hamnar i en mellanroll mellan att värna medborgarrätten och statsintresset.

Snabb teknikutveckling

Att ny lagstiftning behövs på området förklaras bland annat med den snabba teknikutvecklingen. Tidigare handlade det om att spana efter radiovågor. Nu sker kontakt mellan människor via bland annat krypterade mejl.

– Allt det här är logiskt och rimligt. Men sidoeffekten är att man får tillgång till en mycket större trafik. Man säger att ”det här ska vi inte titta på” men i ett framtidsperspektiv där läget är ett annat kan den här teknikens möjligheter komma att utnyttjas. Till exempel vid ett stort terrordåd i Sverige.

Hur borde regeringen ha gjort?

– Man måste ta ett helhetsgrepp på det här och lösa det på ett sätt som är acceptabelt för medborgarna.

– Förslaget har tassats fram och lyfts fram till medborgarna först nu den senaste tiden. Man har försökt smyga förbi det här, säger Wilhelm Agrell.

Johanna Melén