Din privatekonomi

NYHETER

Dyrare cigaretter och snus

Inkomstskatten sänks med 40 miljarder från årsskiftet.

Egenavgiften till a-kassan höjs med högst 300 kronor i månaden. Samtidigt slopas avdragen för avgifter till fack och a-kassan.

A-kassa betalas ut under högst 300 dagar, med undantag av arbetslösa med försörjningsansvar som får ersättning i max 450 dagar. Efter 200 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent av inkomsten. Den högsta dagersättningen blir 680 kronor.

Förmånsskatt införs på lånedatorer.

Det icke-avdragsgilla beloppet för resor till och från arbetet höjs. Samtidigt höjs reseavdraget för den som kör egen bil till och från jobbet till 20 kronor per mil.

Skatten på cigaretter, snus och annan tobak höjs.

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster införs från den 1 juli nästa år. Oklart hur stort avdraget blir.

Jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och kommunalt vårdnadsbidrag införs under mandatperioden. Oklart när.

Avgiften till trafikförsäkringen höjs. Inga detaljer klara ännu.

Taket i sjukförsäkringen sänks.

Taxeringsvärdena i fastighetsskatten fryses vid 2006 års nivå.

Förmögenhetsskatten halveras från 1,5 till 0,75 procent nästa år för att senare under mandatperioden avvecklas helt.

Aftonbladet