Kvinnor får lägre straff för misshandel och hot

NYHETER

Den övervägande delen av straffen ligger i den nedersta delen av straffskalan

Kvinnor får lägre straff än män för misshandel, grov fridskränkning och olaga hot, visar en ny undersökning.

– Man måste fundera över om det finns något skäl till skillnaderna, säger justitieminister Beatrice Ask.

Åklagarmyndigheten har granskat straffmätning och påföljdsval i domar från åren 2000 till 2005. Undersökningen kan vara en av de största i sitt slag genom tiderna, säger riksåklagare Fredrik Wersäll.

– Rapporten bekräftar i rätt stor utsträckning den bild som man allmänt haft av hur påföljdssystemet ser ut på våldsområdet, säger Fredrik Wersäll till TT.

En av slutsaterna som dras i rapporten är att kvinnor får lägre straff än män för misshandel, grov fridskränkning och olaga hot.

– Man måste fundera över om det finns något skäl till skillnaderna. Annars är det ett problem, för lagen ska gälla lika för alla. Har man begått ett brott spelar det ingen roll om man är man eller kvinna, säger Beatrice Ask till TT.

73 procent återfaller i brott

Granskningen visar också att den övervägande delen av straffen ligger i den nedersta delen av straffskalan. Exempelvis ligger mellan 78 procent av straffen för rån och 96 procent av straffen för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning i den nedersta fjärdedelen av skalan.

Justitieminster Beatrice Ask, som nyligen efterlyste hårdare straff för grova våldsbrott vill ha en förändring.

– Jag skulle vilja att man använde straffskalorna mer fullt ut än man gör i dag, säger hon till TT.

En annan slutsats som kan dras av undersökningen är att återfallsfrekvensen vid grova brott är stor. 73 procent begår brott igen efter att de blivit dömda.

David Nannini Nilsson, TT