Färre strömavbrott när Fortum stormskyddar

NYHETER

En miljard till Värmlands kraftledningar

Strömavbrotten i Värmland ska bli färre. Fortum satsar fyra mijarder på att stormskydda ledningar varav en miljad kan gå till Värmland.

– Vi har fått en fjärdedel av pengarna som hittills investerat, säger Tomas Brunzell, områdeschef på Fortum Distribution i Värmland–Skaraborg. Jag räknar med att vi får lika mycket den här gången, säger han till Nwt.se.

Målet är att avbrottstiderna ska halveras fram till år 2012. Då ska kunderna inte drabbas av mer en en timmes strömavbrott i genomsnitt per år.

Kablar grävs ner

Att stormskydda elledningar innebär att man gräver ner utsatta kablar i marken. Redan idag ligger 55 procent av Fortums kraftnät i Värmland i marken. I områden där nedgrävning är allt för besvärligt kan man byta ut kablarna mot isolerade kablar som inte går av om något enstaka träd faller på dem.

Man kommer även att bredda ledningsgatorna som går genom skogspartier för att minska risken att träd faller över ledningarna.