Internationell kritik för kärnavfallstransport

NYHETER

Svenska regeringen kritiseras av nordisk miljöminister

Foto: Kritiserad Den svenske miljöministern Andreas Carlgren får nu skarp kritik för beslutet att skicka svenska atomsopor över havet till brittiska Sellafield.

Den svenska regeringens beslut att skicka kärnkraftsavfall till Sellafield för upparbetning ökar risken för radioaktiv föroreningar, fruktar den isländska miljöministern Thorunn Sveinbjarnardottir.

I ett brev till den svenska miljöministern Andreas Carlgren uttrycker hon i dag sin oro över transporten.

Två dagar i rad har transportfartyget Atlantic Osprey, som kör det utbrända bränslet från Studsvik till Sellafield, bordats av Greenpeaceaktivister som är ute efter att sätta stopp för transporterna. Men miljöorganisationen är långt ifrån de enda som är bekymrade över transportern.

Sverige drar nu på sig mer internationell kritik för sitt beslut.

Redan i juni skrev den norska miljöministern Helen Bjørnøys till Andreas Carlgren:

Oroliga ministerkollegor

”En sådan försändelse kommer att underminera trovärdigheten i de gemensamma uppmaningar de nordiska länderna har framfört till Storbritannien när det gäller utsläpp och fara för utsläpp från verksamheten i Sellafield. Sellafieldanläggningens historia omfattar en rad händelser som ger god anledning att ifrågasätta säkerheten vid anläggningen”, skrev Bjørnøy.

Bjørnøys isländska kollega skriver i dag ett liknande budskap till Carlgren.

– Jag vill uttrycka min oro över den planerade transporten av kärnavfall från Sverige till upparbetningsanläggningen Sellafield. Island har konsekvent protesterat mot upparbetningen och uttryckt oro över säkerhetsbrister och olyckor på anläggningen.

”Ökad risk”

Thorunn Sveinbjarnardottir skriver också att hon befarar att det svenska beslutet att ändå skicka atomsopor till Sellafield dels ökar risken för radioaktiva utsläpp, och dels skickar fel signaler om hur kärnavfall ska hanteras.

– Vi förordar att avfallet blir hanterat och slutlagrat i Sverige, skriver hon i brevet som skickades i dag från Island.

Andreas Carlgren hälsar till aftonbladet.se via sin pressekreterare att han inte kan kommentera brevet förrän han fått tillfälle att läsa det.

Även Irland har ställt sig bakom ståndpunkten att upparbetning av kärnbränsle på Sellafield ska upphöra och att anläggningen ska stängas.