Fuskare kan mista bidrag

Publicerad:
Uppdaterad:

Kostar staten 153 miljarder kronor varje år

Personer som döms för fusk med sjukersättning, föräldrapenning, studiestöd och andra bidrag ska kunna stängas av och bli utan ersättning.

Förslaget ingår i regeringens åtgärdspaket mot skatte- och bidragsfusk som ska göra det lättare att göra rätt och svårare att göra fel, förklarade finansminister Anders Borg när åtgärdspaketet presenterades på tisdagen.

Det handlar om mycket pengar – felaktiga utbetalningar och fusk med bidrag och skatter kostar staten 153 miljarder kronor varje år. Men det handlar också om att motarbeta en inställning om att det är okej att fuska till sig bidrag och låta bli att betala skatt.

– I det längre perspektivet förlorar skatte- och välfärdssystemet sin legitimitet, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).

Socialbidrag undantas

Redan i dag kan den som fuskar med a-kassan bli utesluten ur kassan. Nu vill regeringen utreda om även den som fuskar med bidrag ska kunna spärras från ytterligare bidrag.

– Det handlar inte om att ha varit försumlig utan det ska handla om grova brott enligt bidragsbrottslagen, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Socialbidrag undantas från bidragsspärren. Det ska fortfarande gå att få socialbidrag även om man medvetet fuskat med andra bidrag. Utredaren ska också titta på om det finns särskilt ömmande fall och vilka konsekvenser det kan få om bidragstagaren har barn.

Allt ska betalas

Regeringen vill också införa enhetliga regler för återbetalning med ränta för bidrag som felaktigt betalats ut. Utgångspunkten är att hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka.

– Som ett exempel kan jag nämna att ränteintäkterna för återbetalningar 2004 var 50 miljoner kronor. Det motsvarar 120000 hemtjänsttimmar, säger Husmark Pehrsson.

För att komma åt svartjobben vill regeringen utöka möjligheten till oannonserade kontrollbesök inom bygg-, tvätteri och taxibranschen. Under nästa år införs också en utvidgning av kravet på personalliggare till att gälla bygg- och tvätteribranschen. Enligt nya siffror från Skatteverket har de vita jobben blivit 4200 fler sedan kravet på personalliggare infördes i frisör- och restaurangnäringen vid årsskiftet.

– Vi tror att det underlättar för byggföretagen att konkurrera på lika villkor och motverkar svartarbete, säger Anders Borg.

Ska anmäla fusk

Han är beredd att gå vidare med ett rot-avdrag när byggkonjunkturen dämpas.

Regeringen förbereder även ett förslag om att höja fribeloppet vid köp av tjänster mellan privatpersoner till 10000 kronor, något som Skatteverket föreslagit.

Myndighetsanställda som upptäcker att någon fuskar ska vara skyldiga att varsla andra berörda myndigheter. Undantaget är socialtjänsten.

– Vi kan undvika att någon uppger felaktig bostadsadress och felaktigt får bostadsbidrag. Vi får mer korrekt redovisning, konstaterar Anders Borg.

Regeringen har tidigare räknat med att de åtgärder som hittills har införts ska ge statskassan en miljard kronor i intäkter.

– Men på sikt handlar det om mycket mer, säger Anders Borg.

Lillemor Idling/TT Christina Lucas/TT

Publicerad: