Sinthu, 28, dog efter polisingripande – nu läggs utredningen ner

NYHETER

Sinthu Selvarajah, 28, dog på ett sjukhus i Västerås efter ett polisingripande.

Nu läggs förundersökningen om vållande till annans död ner.

– Det finns flera olika var för sig tänkbara förklaringar till att personen dog, säger chefsåklagare Håkan Roswall i ett pressmeddelande.

En förundersökning om tjänstefel fortsätter.

Civilingenjören Sinthu Selvarajah diagnosticerades med bipolär sjukdom 2014. Efter att ha fått en psykos i december läggs han in på en psykiatrisk avdelning i Västerås.

Vid ett tillfälle spärrar personalen in honom i ett rum efter att han uppträtt våldsamt. Då tillkallas polisen eftersom personalen anser sig behöva hjälp att säkra honom. Specialpolisen som anländer går in i rummet beväpnade med batonger och pepparsprej.

I samband med det kaotiska ingripandet drabbas Sinthu Selvarajah av hjärtstillestånd och avlider.

Har utretts i flera omgångar

Sedan dödsfallet har de involverade poliserna varit under utredning i flera omgångar.

Nu meddelar Åklagarmyndigheten att en pågående förundersökning om vållande till annans död läggs ner. Åklagaren anser inte att det går att anta att brott har begåtts av de utpekade poliserna.

– Det finns flera olika var för sig tänkbara förklaringar till att personen dog. Därför har jag beslutat att lägga ned ärendet om vållande till annans död. Däremot har jag öppnat två ärenden där två poliser är misstänkta för tjänstefel i ärendet. Den förundersökningen pågår, säger Håkan Roswall, chefsåklagare vid Särskilda åklagarkammaren.

Nya uppgifter i media

Den första förundersökningen i ärendet inleddes i december 2014 och gällde tjänstefel. Utredningen las ner i april 2015, men återupptogs i oktober samma år efter att nya uppgifter tillkommit. Då ändrades rubriceringen till vållande till annans död. Även den andra förundersökningen las ned, i april 2016.

I december 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat efter att nya uppgifter framkommit i media. I maj 2017 beslutade riksåklagaren att förundersökningen skulle återupptas. Men nu har alltså även den förundersökningen lagts ner.

ARTIKELN HANDLAR OM

Västerås