Världens omöjliga val om Nordkorea

avWolfgang Hansson

Snart tvingas världen välja mellan två hemska alternativ.

Acceptera att Nordkorea är en fullfjädrad kärnvapennation eller vidta de åtgärder som krävs för att stoppa Kim Jong-un.

I yttersta fall krig.

Foto: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY/KOREA

Hela det internationella samfundets agerande just nu styrs av övertygelsen att Kim Jong-un kan förmås att avstå från sina kärnvapen. Med stenhårda sanktioner som tvingar Nordkorea på knä eller genom samtal där man använder en kombination av piska och morot.

Men tänk om det är så att Kim Jong-un talar sanning när han säger att det inte finns något läge där Nordkorea är berett att förhandla bort sina kärnvapen. Inte mot pengar. Inte mot garantier från USA att inte försöka störta regimen.

Då står världen inför det mycket svåra val som man i dag inte riktigt vill erkänna existensen av.

Ska man helt enkelt acceptera det som USA och andra tidigare sagt är oaccetabelt: Nordkorea som kärnvapennation?

Vad är svaret?

Om svaret på den frågan är nej - vad tänker världen göra då för att stoppa Kim?

Om varken förhandlingar eller sanktioner kan övertyga Kim Jong-un att överge sina kärnvapen så finns det såvitt jag förstår bara ett tredje alternativ. En militär attack som slår ut Nordkoreas kärnvapen men som också riskerar ett motanfall som kan orsaka massdöd i Sydkorea och Japan. I värsta fall ett kärnvapenkrig.

För några år sedan stod världen inför ett snarlikt dilemma gällande Iran. USA och dess allierade var övertygade om att Iran i hemlighet försökte skaffa sig möjligheten att producera kärnvapen.

I amerikanska ögon är Iran en skurkstat av liknande snitt som Nordkorea. En nation man definitivt inte vill ska inneha kärnvapen. Israel hotade med att attackera de iranska kärnanläggningarna i preventivt syfte.

Desarmerad kris

Den gången löstes krisen genom långvariga förhandlingar där Iran gick med på att avhända sig möjligheten att skaffa kärnvapen mot att västvärlden åter började handla med Iran och tog bort de flesta sanktionerna.

Krisen desarmerad. Åtminstone för tillfället.

Det är detta avtal som Trump nu hotar att säga upp och därmed riskera ge världen ännu en kärnvapenkonflikt på halsen. Kanske kan krisen med Nordkorea få honom andra tankar.

Lösningen av Iran-fallet byggde på en övertygelse hos prästdiktaturen att landet hade mer att vinna på att bli insläppt i värmen igen än att fortsätta försöken att nå kärnvapenstatus.

Annan kalkyl

Men Kim Jong-un gör inte den kalkylen. Den 33-årige diktatorn ser landets kärnvapen som nödvändiga för sin egen och regimens överlevnad på sikt och för att få respekt i världen. Han spelar högt men är övertygad om att omvärlden redan nu inte vågar attackera Nordkorea av rädsla för en motattack.

I ett sådant scenario kommer världen ganska snart att ställas inför fullbordat faktum. Nordkorea är en kärnvapennation och det är något världen tvingas leva med. På samma sätt som Indien, Pakistan och Israel, länder som alla skaffat kärnvapen i strid med internationella avtal.

Det är givetvis sådana överväganden som Donald Trump och hans rådgivare just nu gör. Samtal har man mer eller mindre avfärdat trots att några sådana inte förts sedan Kim Jong-un kom till makten.

Ge upp

Hur uttömda är möjligheterna att tvinga Nordkorea ge upp sina vapen utan att tvingas gå i krig?

Här finns det fortfarande en möjlighet men det hänger i så fall på Kina. Skulle Kina stoppa all handel med Nordkorea så skulle regimen förmodligen tvingas välja mellan en kollaps eller tvingas ge upp kärnvapnen. Kina står för en väldigt stor del av handeln med Nordkorea och nästan all den livsviktiga oljan utan vilken den nordkoreanska militärapparaten inte kan fungera.

Men Kina har hittills varit ovilligt att använda sin makt fullt ut. Man ser Nordkorea som en buffert mot USA och vill inte riskera en flyktingkatastrof.

Hård press

Nu försöker USA pressa Kina hårt för att agera tuffare mot Nordkorea.

Om Kina på allvar frukar en väpnad konflikt i sitt närområde kanske man hellre väljer att långsamt strypa Pyongyang.

Då kanske världen slipper det svåra valet mellan krig och acceptans av Nordkoreas kärnvapen.

ARTIKELN HANDLAR OM