Uppställning utomhus och ordning – rektorns idéer höjde betygen

Foto: Privat/TT/Montage
Truls Katslers förändringar ökade betygskvoten på Ölyckeskolan.
NYHETER

Uppställning utomhus varje måndag, tydliga ordningsregler och positiva förväntningar.

Det har rektor Truls Katsler infört på Ölyckeskolan i Eslövs kommun – och efter det har betygen höjts drastiskt, skriver Skånska Dagbladet.

– Om man vill kalla ordning och reda för ”militärstuk” så är det väl det, säger Truls Katsler till Aftonbladet.

Högstadiet på Ölyckeskolan i Löberöd hade tidigare problem med stök och vandalism. Vid skolavslutningen 2012 hade 74 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Men efter Truls Katsler, 46, tagit över som rektor 2014 förändrades allt.

De två senaste åren har 95 procent av eleverna fått gymnasiebehörighet.

– Jag gick in och styrde upp med tydliga ordningsregler och markerar när någon bryter mot dem. Jag tror vissa skolor brister i att man har regler men inte följer upp dem, säger Truls Katsler.

– Vi har också ökat andelen specialpedagoger och gått fortbildningar i betyg och bedömning.

Uppställning utomhus

Den största förändringen är högstadiets uppställning utomhus varje måndag. Där pratar rektor Truls med de cirka 200 eleverna om den kommande veckan och lyfter fram dem som utmärkt sig positivt. Om det har varit stökigt i korridoren tar han upp det med.

– Målet är att träffa alla elever samtidigt. Inledningsvis var det några som tyckte att det var lite märkligt men när jag förklarat syftet har alla köpt det, säger han.

Truls initiativ har ibland tolkats som militäriska, möjligen inspirerat av hans bakgrund inom försvaret och hemvärnet. Men själv upplever han sig inte som en militärisk rektor.

– Jag har inte varit i försvaret på 25 år men somliga vill gärna plocka fram det. Om man vill kalla ordning och reda för ”militärstuk” så är det väl det. Men för mig handlar det om tydlighet och förväntningar på både lärare och elever, säger Truls Katsler.

Kadaverdisciplin ointressant

För Truls är ordning ett verktyg för att nå ett mål, inte målet i sig.

– Kadaverdisciplin för sin egen skull är helt ointressant. Målet är lugn och ro så att eleverna kan studera. Det är inte konsekvensen i sig som är det intressanta, utan snarare att vuxenvärlden markerar när någon gått över gränsen.

Den viktigaste framgångsfaktorn tror Truls är den uppmuntrande atmosfären på skolan.

– Det handlar om positiv människosyn. Vi signalerar till eleverna att vi tror på dem och att de kan lyckas. Då brukar de leva upp till våra förväntningar. Vi har väldigt duktiga lärare som skapar relationer med eleverna och får dem att känna sig sedda och att vi bryr oss om dem, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM