”Viktigt att morden på nyanlända kvinnor blir omskrivna”

Juno Blom är utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland och har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld.
Juno Blom är utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland och har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld.

Juno Blom är utvecklingsledare på länsstyrelsen Östergötland och har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld. Hon tycker det är bra att Aftonbladet har tagit fram uppgifterna.

– Det här väcker viktiga frågor. Vad får en asylsökande kvinna veta om sina rättigheter att skyddas från våld?

Juno Blom säger att samtalen till den nationella stödtelefon från asylsökande ökade kraftigt förra året. Hon påtalar i den senaste rapporten till regeringen att kunskapen om hedersrelaterat våld måste bli bättre hos alla som möter flyktingar, även chefer och politiker.

– Jag menar att vi måste bli bättre på att tala om hederskulturer, för det finns specifika särdrag. Våldet kommer inte bara från en partner utan en hel familj eller grupp, säger Juno Blom.

Viktigt att skriva om morden

Olga Persson, generalsekreterare på kvinnojourförbundet Unizon, säger att det är viktigt att morden på nyanlända kvinnor blir omskrivna.

Olga Persson, generalsekreterare på kvinnojourförbundet Unizon.
Olga Persson, generalsekreterare på kvinnojourförbundet Unizon.

– Vi funderar mycket över vilka mordfall som får uppmärksamhet och om kvinnors liv värderas som olika viktiga. Men det får media och politiker svara på.

Även Unizon vet att hjälpbehovet ökar. Ett problem är platsbrist. Våldsutsatta kvinnor blir kvar allt längre på kvinnojourerna, på grund av bostadsbristen. Ansvarsfrågan är oklar. Inga regler finns för om socialtjänsten eller Migrationsverket ska betala för en kvinnas skyddsbehov.

Hade haft myndighetskontakter

De sex nyanlända kvinnorna som dödades förra året hade haft myndighetskontakter. Sedan 2012 ska Socialstyrelsen utreda mord och dråp på kvinnor som dem. Men statskontoret har kritiserat utredningarna hårt för att vara ytliga och meningslösa.

– Aftonbladets bevakning ger bränsle åt frågan om de nödvändiga dödsfallsutredningarna, säger Gun Heimer, professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som har regeringens uppdrag att höja kunskapen om och utveckla metoder för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor.

– Vi måste gå igenom varje fall noggrant och var för sig. Annars lär vi oss aldrig av misstagen.

Publisert:

LÄS VIDARE