Eldningsförbud i Stockholm – risk för gräsbrand

NYHETER

Från och med fredagen råder det eldningsförbud i Stockholms län. Detta på grund av att det råder brandrisk i länet.

Förbudet gäller tills vidare.

Förbudet innebär att grillning endast får förekomma i framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser.

Länsstyrelsen har tagit beslut om eldningsförbud efter avstämning med personal från räddningstjänsten.