Så få föräldradagar tar männen ut i Skåne

I 26 av de skånska kommunerna tar män ut föräldradagar än rikssnittet.
I 26 av de skånska kommunerna tar män ut föräldradagar än rikssnittet.

Kvinnor tar i genomsnitt ut över 70 procent av föräldradagarna.

I Skåne står de för en än högre andel - då bara sju skånska kommuner når upp till rikssnittet.

– Det skulle till exempelvis vara att en hög grad av män från Skåne jobbar utomlands, säger Niklas Löfgren, famileekonomisk talesperson för Försäkringskassan.

Föräldrar har rätt till att ta ut 480 föräldrapenningdagar per barn. Än så länge tar kvinnorna dock ut klart fler dagar än männen. När Försäkringskassan presenterar siffror för hur fördelningen av föräldrapenningdagar ser ut visar det sig att män i genomsnitt bara tar ut 106 dagar innan barnet fyllt åtta år.

Av de föräldradagar som tas ut står papporna i snitt för 29,3 procent. Den kommun med högst andel föräldradagar som ut av pappor är Dorotea med 37,8 procent medan Haparanda har det lägsta uttaget bland papporna - med 21,6 procent.

– Det går mot ett mer jämställt uttag kontinuerligt. Sakta, sakta år för år med små hopp när de reserverade dagarna införts och snabbat på utvecklingen i tre omgångar, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Kvinnor tar overallansvar

Vad är det som gör att kvinnor fortfarande tar ut så mycket större antal dagar?

– Det är fortfarande så att även om vi tycker att jämställdheten kommit långt så har den kanske fortfarande bara kommit halvvägs, säger Löfgren och vittnar om det overallansvar som gör att kvinnor i högre utsträckning tar ut familjepenning under höst och vinter medan män gör det på sommaren.

Baserat på de siffror som Försäkringskassan tagit fram har Aftonbladet granskat (se faktaruta) hur fördelningen ser ut i Skåne.

– När man gjort ett andelsmått kan det påverka och lätt göra att man tror att papporna i Skåne är på något sätt kontra hur de är någon annanstans. Men det kan påverkas av konsumtion och hur mycket mammorna tar ut. En högre konsumtion från mammorna gör att papporna får en lägre andel.

Perstorp i botten av Skåne

I Skåne visar det sig att 26 av 33 kommuner ligger under rikssnittet för hur stor andel av föräldrapenningsdagarna som tas ut av männen.

Då statistiskt underlag saknas vill Niklas Löfgren inte dra några slutsatser. Utöver hur många dagar kvinnorna tar ut påverkar dock även regionala skillnader och utbildningsnivån.

– Det skulle till exempelvis vara att en hög grad av män från Skåne jobbar utomlands. Då skulle de kunna ta ut sin föräldrapenning i Danmark, vilket också kan påverka statistiken.

I landets sydligaste län är det Lomma som är mest jämställt vad gäller uttag av föräldrapenning, då männen står för 33 procent av uttaget medan kvinnorna står för 67 procent.

Den minst jämställda kommunen är i sin tur Perstorp där männen bara står för 21,9 procent av antalet föräldradagar som tas ut. Det innebär även att de är den tredje minst jämställda kommunen - vad gäller uttag av föräldrapenning - i landet. Bara i Haparanda och Vingåker tar männen ut färre av dagarna.

Malmö skiljer sig från andra storstäder

Länets största stad, Malmö, placerar sig även de i bottenskiktet. Av de föräldradagar som tas ut i kommunen står männen för 25,5 procent. Klart lägre än i andra storstäder såsom Stockholm, Göteborg och Uppsala - vilka alla ligger på över 30 procent.

– Annars brukar det vara att storstäderna ligger lite högre än landsbygden, säger Löfgren som lyfter att det finns en större andel som tar ut noll dagar bland män som är utrikes födda, företagsledare eller hos personer med dålig koppling till arbetsmarknaden.

Föräldraledighet behöver inte omfattas av dagar då man tar ut föräldrapenning. Från Försäkringskassans håll meddelar man att skiftjobb, sjukskrivning, arbetslöshet och egen företagande är faktorer som kan göra att man tar ut få dagar även om man är hemma med sitt barn.

Publisert:

LÄS VIDARE