Pensionärer erbjuds äta med skolelever: ”Vill bli en äldrevänlig kommun”

Från och med den 3;e februari och två månader framåt kan personer som fyllt 65 äta mat på några av kommunens skolor.

En liknande satsning har tidigare gjorts med gott resultat i Karlskrona.

Från och med nästa vecka erbjuder skolrestaurangerna i Almunge skola, Gåvsta skola och Nannaskolan så kallade seniorluncher. Kommunen uppmuntrar alla som är över 65 år att prova att äta lunch tillsammans med eleverna.

Syftet med satsningen som pågår under två månader, för att sedan utvärderas, är att utnyttja befintliga lokaler och personal för att hitta en socialt och ekonomiskt hållbar lösning för ett utökat utbud av seniorluncher. Ett liknande projekt har genomförts och permanentats i Karlskrona kommun.

Publisert: