Coronaviruset: Här är de senaste siffrorna

Så många bekräftade fall och antal döda har Sverige och världen just nu.

* Internationella siffror kommer från Center for Systems Science and Engineering (CSSE) vid Johns Hopkins-universitetet. Sveriges siffror på bekräftade fall och döda kommer från Folkhälsomyndigheten. Siffror på inlagda och intensivvårdade patienter kommer från Sveriges regioner. Uppdateras dagligen.

Kraftig ökning av intensivvårdade på landets sjukhus

Diagrammet visar antalet patienter inlagda på Sveriges alla sjukhus per dag sedan 19 mars. Siffrorna skiljer sig från Svenska intensivvårdsregistret då deras statistik visar alla som vårdas eller har vårdats i intensivvård på grund av covid-19. Där registreras inte patienter som skrivs ut.

Den mörkare röda färgen visar antalet som varje dag ligger på en intensivvårdsavdelning i Sverige. Den ljusare är alla övriga inlagda som vårdas för covid-19. Antalet inneliggande patienter har blivit sju gånger fler sedan 19 mars. De som ligger i intensivvård ökade under samma period tiofaldigt, från 31 till 312 nu intensivvårdade patienter.

Mellan 30 mars och 1 april låg ökningen på cirka 100 nya patienter om dagen i landet.

* Källa är regionerna själva, sammanställt av Aftonbladet. Den grå ytan visar helgdagar. Vissa regioner rapporterar inte siffror under helger.

Så många vårdas i Sverige – region för region

Tabellen visar antalet patienter som för tillfället är inlagda på Sveriges sjukhus i alla regioner. Siffrorna uppdateras varje morgon med gårdagens siffror. Siffran i parentes är förändringen jämfört dagen innan.

Om en rad är tom betyder det att regionen inte delat uppgiften. ”IVA” syftar på intensivvårdade patienter, det vill säga mycket allvarligt sjuka patienter.

Bekräftat antal smittade och döda i Sverige

* Uppdateras runt kl 14 varje dag. Sedan 24 mars baseras samtliga siffror på Folkhälsomyndighetens dagliga uppdatering. Tidigare tal kommer dels från Folkhälsomyndigheten och dels från regionerna. Sedan den 11 mars testar flertalet regioner endast personer som redan är på sjukhus med symtom eller som tillhör en riskgrupp. Tidigare testades samtliga misstänkta fall. Flera länder runt om i världen gör på samma vis. Det betyder att det egentliga antalet smittade i Sverige och världen troligtvis är större än vad siffrorna visar.

Antal döda i Sverige – dag för dag

Utvecklingen under perioden 11 till 1 april.

* Enligt Folkhälsomyndigheten förekommer det en viss fördröjning av rapporteringen om antal avlidna fall, speciellt under helgdagar, så de senaste dagars antal ska tolkas med försiktighet.

Antal döda i Sverige – per åldersgrupp

Tabellen visar antal avlidna i covid-19 i respektive åldersgrupp.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Bekräftat antal smittade och döda i världen

* I listan över bekräftat antal smittade och döda per 100 000 invånare är alla länder med en folkmängd under 100 000 bortplockade. Anledningen är att mindre länder gör det svårt att se övriga skillnader i världen. Siffran från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Internationella siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Kartan uppdateras dagligen.

Dödsfallen över tid – länders utveckling jämfört med Sverige

Diagrammen visar hur många som har dött över tid i åtta länder. Den grå linjen är Sveriges dödsfall under motsvarande tidsperiod. Du kan växla mellan att se utvecklingen i faktiskt antal döda, eller i antalet döda per 100 000 invånare.

* Alla linjerna börjar från den dagen länderna rapporterat in två dödsfall på grund av covid-19. Grafernas stående axel visar hur många som har dött, och den liggande visar antalet dagar sedan dagen två personer avlidit. Till exempel rapporterades det andra dödsfallet i Sverige den 14 mars, och i Italien den 22 februari.
Siffrorna från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Internationella siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Kartan uppdateras dagligen med siffror från gårdagen.

Smittoutvecklingen i Norden

Grafen visar utvecklingen av totala antalet bekräftat smittade i Sverige, Norge, Finland och Danmark sedan 25 februari.

* Sedan den 11 mars testar flertalet regioner endast personer som redan är på sjukhus med symtom eller som tillhör en riskgrupp, vilket kommer att påverka antalet nya bekräftade fall i Sverige.

Siffrorna från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Grannländernas siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Kartan uppdateras dagligen.

Utvecklingen i världen

Här visas antalet smittade personer i världen dag för dag. Färgerna berättar hur många som dött, hur många som tillfrisknat samt hur många som fortfarande är sjuka.

Coronaviruset i korthet

Så spreds viruset över världen – fakta om covid-19.

Källor: Folkhälsomyndighetenkrisinformation.se, WHO, TT, AP. 

LÄS OCKSÅ

Frågor och svar – så bevakar Aftonbladet coronautbrottet

LÄS OCKSÅ

Tre svenskar: Så har corona känts för oss

LÄS OCKSÅ

Nya siffror: Så liten är risken att dö i covid-19

Publisert: