De ska bryta "Stockholmscentrerad" politik

avTT

Publicerad:
Allt fler regioner öppnar kontor i Stockholm och anställer personal för att påverka beslutsfattare. Björne Hegefeldt anställd på Västra Götalandsregionens Stockholmskontor, som regionen har haft i gång i varierande omfattning sedan 2015.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Allt fler regioner öppnar kontor i Stockholm och anställer personal för att påverka beslutsfattare. Björne Hegefeldt anställd på Västra Götalandsregionens Stockholmskontor, som regionen har haft i gång i varierande omfattning sedan 2015.

Deras 138 riksdagsledamöter i maktens korridorer är inte nog.

Sex regioner har inrättat en "ambassadör" i huvudstaden för att påverka beslutsfattare.

– Vi kan tycka att politiken blir för Stockholmscentrerad, säger Thomas Hartman på Region Västerbotten.

Hans fysiska arbetsplats finns på ett kontorshotell på Centralstationen i Stockholm, men arbetsgivaren finns 50 mil därifrån, i Västsverige. Statsvetaren Björne Hegefeldts huvudsakliga uppdrag i huvudstaden är att påverka makthavare i en riktning som gynnar Västra Götalandsregionen.

– Genom att vara på plats får man en kortare väg i ekosystemet med beslutsfattare, som är ganska centrerat till Rosenbad med 500 meters radie om man ska vara riktigt krass, säger Björne Hegefeldt, som har varit heltidsanställd som regionens lobbyist sedan början av 2019.

Möten med statsråd

Hans uppgift är att dels hålla de 60 västsvenska riksdagsledamöterna uppdaterade kring vad som händer hemma i regionen, dels hålla regionen ajour med vad som är på gång i huvudstaden.

– Vi försöker också ofta hjälpa till med att boka möten för våra politiker med statssekreterare och ibland med statsråd, säger Björne Hegefeldt.

Västra Götaland har haft ett Stockholmskontor sedan 2015. Samma år drog Region Västerbotten i gång sin satsning.

– Vi kan ju tycka att vi har haft lättare att få gehör för infrastruktursatsningar nere i Bryssel än vad vi har fått i Stockholm. Då drar vi slutsatsen att vi måste lägga mer krut på Stockholm, säger Thomas Hartman, chef för externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten.

Numera är de två regionerna inte ensamma om att ha en lobbyist i huvudstaden. I slutet av 2018 anslöt sig Region Norrbotten till Västerbottens kontor på Gamla Brogatan i centrala Stockholm och i början av 2020 stod det klart att Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland gör dem sällskap.

Nyinrättad tjänst i Skåne

Även Sveriges sydligaste region väljer nu att gå samma väg. Nyligen gick ansökningstiden ut för att bli Region Skånes lobbyist med huvudstaden som arbetsplats.

– Vi behöver ha öron och ögon på plats i Stockholm, som bevakar frågor som är viktiga för Skåne, säger Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

TT: Ni har 47 riksdagsledamöter från Skåne. Räcker det inte att de bevakar frågor som är viktiga för regionen?

– Vi har en jättebra relation med våra skånska riksdagsledamöter, men ibland tror jag att vi inte bara måste finnas i riksdagens korridorer, säger Anna Jähnke.

Region Västerbotten anser att satsningen har varit framgångsrik, men Thomas Hartman framhåller att den måste ses som en del av en större bild med närvaro i Almedalen, aktiviteter hemma i Västerbotten och arbetet på regionens kontor i Bryssel.

– Den typen av arbete har gjort att vi har fått en medfinansiering från EU på den färja som nu etableras och byggs mellan Umeå och Vasa. Arbetssättet har också bidragit till att vi har fått EU-medfinansiering på Norrbotniabanan, säger Thomas Hartman.

Även kommuner satsar

Det är naturligt för landets nordligaste län att samarbeta, men även regioner och andra aktörer runt om i landet kan förenas i viktiga frågor, säger Hartman.

– Vi kan tycka att politiken blir för Stockholmscentrerad ibland. Vill vi ha Norrbotniabanan på plats är det bättre att börja diskutera med Göteborgs hamn och försöka närma oss frågan utifrån perspektivet en nationell exportstrategi än att prata om att man ska köra tåg i norra Sverige, säger Thomas Hartman.

När Region Skåne har sin person på plats kommer sex av landets 21 regioner ha en lobbyist i Stockholm, men det är inte enbart regioner som söker påverkan i de informella kanalerna. Sedan i höstas har till exempel Helsingborgs stad en anställd på plats. Det främsta syftet är övertyga makthavare om att bygga en tunnel för bil- och järnvägstrafik mellan Helsingborg och danska Helsingör.

– Vi är i en viktig fas där. Det är en utredning som tas fram och som är klar i slutet av året. Då behöver vi se till att all information kommer fram till beslutsfattarna, det är ju inget beslut vi äger själva här nere, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör på Helsingborgs stad.

TT: Men kan inte personen som Region Skåne anställer jobba för er också?

– Jo, men det finns ju frågor som inte är gemensamma också. Jag tror bara att det är ett bra komplement, säger Mikael Kipowski.

Publicerad: