Borås

Unga blå vill bli grön höger

avTT

Foto: Björn Lindgren/TT
Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa vill se en grön höger växa fram med Mufs föreslagna, nya klimatpolitik, som grund. Arkivbild.

Moderatungdomar behöver ägna sig mer åt klimatpolitik och bygga en grön höger, anser ungdomsförbundets (Muf) ordförande Benjamin Dousa.

Muf-ledningen vill göra högern mer grönt med sådant som uranbrytning, statsstödd kärnkraft och mer skogsavverkning snarare än biotopskydd.

– Vi får vara självkritiska, vi har inte drivit klimatfrågan. Men nu ska vi bjuda vänstern motstånd med fokus på effektivitet snarare än plakatpolitik och symboler, säger Benjamin Dousa vars förbund i dagarna tre har arbetsstämma i Borås.

Huvudnumret på förhand är en proposition från förbundsstyrelsen som ska bli avstampet för den gröna högern, som Dousa och Muf kallar den, inom klimatpolitiken.

Sponsra kärnkraft

Förutom tro på den fria marknaden innehåller den föreslagna klimatpolitiken sådant som statsstöd för att behålla och bygga ny kärnkraft. Muf anser också att Sverige bör tillåta uranbrytning.

– Vi går längre än Moderaterna och vill tillåta uranbrytning. Och vi anser att Moderaterna ska lämna energiöverenskommelsen om det inte skrivs in att kärnkraften ska vara kvar och finansieras inom överenskommelsen, säger Benjamin Dousa.

– Det är rimligt att staten går in och finansierar kärnkraften, säger Dousa, vars mandat som ordförande fortsätter till 2020.

Muf, som firar 85 år i år, anser också att bistånd ska kunna gå till att bygga kärnkraft utomlands.

Ungdomsförbundet vill utveckla EU:s system för utsläppsrätter av växthusgaser som koldioxid. Det ska omfatta fler sektorer och priset för utsläppsrätter vara detsamma oavsett om det gäller flyg, andra transporter eller industri.

Frivillig skyddsklassning

För att binda mer koldioxid vill Muf som en åtgärd sporra skogsägare till att bruka skogen mer och plantera fler träd. För att det ska bli möjligt måste skyddsklassning av skog som fjällnära eller nyckelbiotop vara frivillig.

De flesta partiers ungdomsförbund har rollen som pådrivare och mild revoltör mot moderpartiet. Benjamin Dousa är dock ganska nöjd med tillståndet och riktningen i Moderaterna nu.

– Jag anser att vi inte haft sådan medvind sedan 2010, 2011 som vi har nu. Men jag tycker att partiet kan skärpa sig i skol- och utbildningspolitiken.

ARTIKELN HANDLAR OM

Borås