Så ska polislönerna höjas

Av:  Anja Haglund/TT

Ingångslönen för poliser ska höjas till minst 31 000 kronor till år 2024. Dessutom dubbleras ob-ersättningen.

Ute i regionerna kan fler poliser räkna med höjd lön.

– Vi har ett synnerligt allvarligt läge när det gäller den grova organiserade brottsligheten och det är absolut avgörande att vi kan fortsätta att rekrytera och också behålla de medarbetare vi har, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om hur satsningen för att höja polislönerna ska användas. Det handlar om 400 miljoner kronor per år från 2022 till 2024 som myndigheten fått efter beslut i riksdagen.

Första året går pengarna till regionerna och avdelningarna som själva får fördela dem efter behov.

– Det handlar om det traditionella polisyrket. Det är till de poliser som jobbar med ingripandeverksamhet, brottsförebyggande, utredare, spanare och annat, säger Thornberg.

”Hela poliskåren med”

2023 och 2024 höjs ob-tilläggen för att sammantaget dubbleras jämfört med i dag.

Dessutom höjs ingångslönerna. I dag tjänar en nybliven polis runt 27 000 kronor, men 2024 är målet att lönen inte ska understiga 31 000 kronor.

Polismyndigheten och förbundet har arbetat tillsammans för att skapa en gemensam lägesbild.

– Jag är väldigt glad att vi är överens om principerna för uppvärdering för de kommande tre åren, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Det är glädjande att hela poliskåren finns med i de satsningar som nu görs. Polisyrket är ett lagarbete.

Förra gången polisledningen fördelade polislönesatsningen väckte det missnöje. Polisfacket var kritiskt till att vissa medarbetare kunde få 3 000 mer i månaden medan andra fick noll.

Om alla Sveriges 22 000 poliser kommer att omfattas denna gång är oklart.

– Det får vi se, det kan bli så. Den tidigare satsningen gjorde vi mycket på yttre verksamhet, ingripandepoliser, men vi behöver göra det bredare nu, säger Thornberg.

Han bedömer att färre kommer att bli besvikna.

– Vår uppfattning är att så många som möjligt ska träffas av det här, på ett sätt som också gagnar verksamheten.

Vilka summor det konkret handlar om kan man inte säga än.

Civila omfattas inte

Polisen är också beroende av civila specialister inom brottsbekämpningen, exempelvis it-forensiker och utredare. Dessa omfattas inte av polislönesatsningen.

– Vi har väldigt många duktiga civila medarbetare som man också skulle vilja ge högre lön, men det här är villkorat att det gäller poliser, säger Thornberg.

Publisert:

Ämnen i artikeln