Inte troligt att apkoppor leder till pandemi

Av:  Johanna Ekström/TT

Hittills har 80 bekräftade och 50 misstänkta fall av apkoppor upptäckts i det senaste utbrottet, enligt WHO.

Det handlar om fall i Europa, USA, Kanada och Australien, varav ett i Sverige.

Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi vid Umeå universitet, reder ut vad vi vet om viruset.

Vad är apkoppor?

– Man har känt till det här viruset i apor sedan 1950-talet. Varje djurslag har sina egna koppor, vi människor hade närbesläktade smittkoppor som utrotades 1970. Smittkoppor har varit ett enormt problem i mänsklighetens historia. Det kan man se redan på gamla mumier. I mer överblickbar tid, som 1700-talet, så vet vi att i varje familj var det flera unga som dukade under av smittkoppor.

Hur dödligt är apkoppor?

– I de länder där det förekommit i större utsträckning, vilket är i Central- och Västafrika, har en dödlighet på en till tio procent rapporterats. Men då måste man komma ihåg att det är i en afrikansk kontext där folk inte är lika välnutrinerade och där det inte finns samma tillgång till sjukvård, så det går inte att direktöversätta. Det finns inte så mycket data, särskilt inte på hur det beter sig i vår del av världen. Det finns också olika genetiska varianter av viruset med olika allvarlighetsgrad, så det går inte att uttala sig om innan vi vet mer.

Varför sprids apkoppor i Europa nu?

– Tidigare har det rört sig om något enstaka smittfall hos någon som varit i till exempel Nigeria. Det har också smittat människor från importerade djur. Skillnaden nu är att det smittar mellan människor i Europa på ett sätt som inte skett tidigare. Det rör sig också om ganska många fall. Nya stammar av viruset kan uppträda, och om det är vad som har skett så är det här en stam som har lättare att smitta människor emellan.

En bild på apkoppor från 1997 som distribuerats av CDC, USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.
En bild på apkoppor från 1997 som distribuerats av CDC, USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Vad skiljer apkoppsviruset och coronaviruset åt?

– Apkoppor är ett DNA-virus medan coronaviruset är ett RNA-virus. DNA-virus är betydligt stabilare, vilket innebär att man inte behöver vara orolig för att de anpassar sig så snabbt. Det vill mycket till och tar lång tid innan de anpassar sig till människan.

– Apkoppor sprids inte heller lika lätt som coronaviruset. Det krävs nära kontakt för att bli smittad. Men det är klokt att man gör det till en allmänfarlig sjukdom så att alla fall blir anmälda och alla kontakter utredda, det gäller att kväsa det i sin linda.

Vi står inte inför en ny pandemi?

– Det är inte dags för en pandemi igen. Folk i allmänhet behöver absolut inte gå runt och oroa sig för apkoppor. Men man kan inte sitta helt stilla i båten. Corona har lärt oss att det är mycket vi inte vet, men min tro och förhoppning är att det här inte blir en pandemi i stil med corona. Det mest troliga scenariot är att det så länge man smittspårar ordentligt kommer att ebba ut.

Hur smittar det?

– Inom de närmaste veckorna kommer vi få veta mer om smittvägarna, det finns inga stora epidemiologiska studier på hur det smittar utan det är mer antaganden. Men det verkar rätt svårt att bli smittad, det förefaller som om det ska vara nära kontakt. Det är inte luftburet.

Varför skriver WHO att det kan smitta via till exempel droppsmitta och lakan?

– Det kan smitta via luftvägarna vid nära kontakt, men om man ska extrapolera till smittkoppor så är man smittsam först när man har blåsorna på kroppen, det är inte samma lömskhet i det som med covid där man kan smitta innan man fått symptom. Om någon med blåsor legat i en säng så kan det så klart finnas mycket virus där.

Hur mår man när man har apkoppor?

– Det är obehagligt. Man får läskiga utslag, feber, svullna lymfkörtlar och ont i kroppen. Innan blåsorna kommer får man en rodnad på huden. När blåsorna väl kommer är de vätskefyllda för att sedan skrumpna och trilla av. Det tar två–tre veckor innan det går över. Om man inte har någon annan underliggande sjukdom verkar det i de europeiska fallen inte bli så farligt.

Varför oroar sig företrädare för WHO för sommarens festivaler?

– Just nu pratar man om apkoppor som att det måste till nära kontakt för att det ska smitta. Uttalandet är kopplat till sex och syftar till det som händer i tälten någonstans.

Varför figurerar olika uppgifter om till exempel smittsamhet och dödlighet?

– Ingen vet riktigt allt i nuläget och en del uttalar sig nu tvärsäkert utan att veta. Jag tycker man ska vara mer försiktig. Vi behöver verkligen inhämta mer data innan vi börjar hetsa upp oss. Jag såg till exempel missuppfattningar på Twitter om att apkoppor och coronaviruset kan plocka upp genetiskt material från varandra, vilket skulle vara snarast otroligt.

Vad finns det för vacciner?

– Samma vaccin som användes mot smittkoppor har effekt även på apkoppor. Det betyder att de som är födda i mitten av 1970-talet och tidigare har ett visst immunologiskt minne. Yngre personer har ingen immunitet. Det finns också ett nytt sofistikerat vaccin som ger ett bra skydd efter två doser.

– Det som är bra med koppor är att även om man tar vaccin efter att man smittats så har det en effekt på sjukdomsförloppet. Det finns också antivirala mediciner.

Fredrik Elgh.
Fredrik Elgh.
Publisert:

LÄS VIDARE