Klimatförändringarna

Himalayas glaciärer smälter – i en rasande takt

Av: 

Staffan Lindberg

NYHETER

Himalayas mäktiga glaciärer rinner bokstavligen bort.

Avsmältningen sker nu i en tio gånger så snabb takt som tidigare.

Något som i förlängningen hotar tillgången till vatten för hundratals miljoner människor.

Ännu lyser de mäktiga massiven i Himalaya – bergskedjan som brukar kallas ”världens tak” – gnistrande vita mot himlen.

Här finns i dag den tredje största ismassan på jorden, efter Antarktis och Arktis.

Men något håller på att förändras. De mäktiga glaciärerna smälter bort, i klimatförändringarnas spår.

Himalaya – som brukar kallas för ”världens tak” – är jordens största bergskedja.

En ny vetenskaplig studie har analyserat satellitbilder från nästan 15 000 glaciärer i bergskedjan. Enligt studien, som publicerades på måndagen i tidskriften Scientific Reports, har isen under de senaste fyrtio åren smält i en väsentligt snabbare takt än under de senaste århundradena.

Och det är de senaste årens ökning som sticker ut – och oroar forskarna.

– Våra upptäckter visar tydligt att isen förloras från Himalayas glaciärer i en takt som är tio gånger högre än genomsnittet under de senaste århundradena. Och den här accelerationen i förlusttakten har bara dykt upp under de senaste årtiondena, säger huvudförfattaren och glaciologen Jonathan Carrivick vid University of Leeds, i ett uttalande.

”Exceptionell takt”

Aftonbladet har i flera artiklar de senaste åren rapporterat om hur glaciärerna smälter allt snabbare runt om på jorden, från Grönland och Antarktis – till svenska fjällen.

Men takten på avsmältningen i Himalaya sker i en ”exceptionell takt” som saknat motstycke globalt, enligt studien.

– Den här delen av världen förändras snabbare än kanske någon har förstått. Och det är inte bara det att Himalaya förändras väldigt snabbt utan att förändringen går allt snabbare, säger Jonathan Carrivick till Wall Street Journal.

Smältvattnet från glaciärerna rinner nerför bergen till de närliggande dalarna och slättområdena, och förser människorna som lever där med vatten.

Hotande översvämningar

Glaciärerna utgör en kritisk källa till vatten för 250 miljoner människor i närområdet. Smältvattnet rinner senare ner i stora floder som Ganges, Indus och Brahmaputra där ytterligare omkring 1,6 miljarder människor bor.

Utöver att påverka människors vattenförsörjning och möjligheter till att leda vatten till sina åkrar hotar avsmältningen att orsaka översvämningar och jorderosion samtidigt som de kommer att leda till höjda havsvattennivåer över hela jorden.

Kräver handling

I augusti slog FN:s klimatpanel fast att människans utsläpp med stor sannolikhet är den viktigaste förklaringen till världens krympande glaciärer.

Nu manar forskarna till krafttag mot utsläppen.

– Vi måste omedelbart agera för att minska och mildra påverkan från mänskligt orsakade klimatförändringar på glaciärerna, säger Carrvick.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

LÄS VIDARE

Forskarlarm: ”Domedagsglaciär” kan splittras inom fem år

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimatförändringar

Himalaya