Jämställdhet mellan könen prioriteras olika bland unga

En ny undersökning visar att killar och tjejer värderar olika frågor högt inför valet i september.

Jämställdhet mellan män och kvinnor visar till exempel på en tydlig klyfta.

– Den kan tolkas som en fråga som i högre utsträckning berör tjejers och kvinnors livsvillkor än killars, säger Anton Landehag, seniorkonsult på Demoskop.

Demoskop har på uppdrag av Aftonbladet gjort en undersökning och intervjuat 317 unga personer i åldern 15–25, även kallat ”Framtidspanelen”. I undersökningen får de unga svara på vilka frågor inför höstens val de tycker är viktiga.

– Det finns flera frågor där vi ser skillnader mellan könen, inte minst på vilken fråga som man tycker är viktigast inför valet, säger Anton Landehag som varit med och ansvarat för undersökningen.

Jämställdhet mellan könen prioriteras olika

Tjejer håller sjukvård, klimat och jämställdhet högt – medan lag och ordning värderas klart högre av killarna.

Det är 12 procent av killarna som anser att jämställdhet mellan könen är den viktigaste frågan. 29 procent av tjejerna tycker att det är det.

– Det är en ganska tydlig splittring, säger Anton Landehag.

66 procent av tjejerna håller med påståendet om att “jämställdheten mellan män och kvinnor måste öka”, medan 44 procent av killarna gör det. Enligt Anton Landehag följer det här ungefär den övriga befolkningens värderingar.

– Likheterna med hur det ser ut i resten av samhället är slående. Vi vet ju att den generella trenden är att tjejer tenderar att rösta vänster i högre utsträckning medan killar röstar höger.

Fotnot: Se resultatet av hela undersökningen här.

Publisert: