Varannan lärare fysiskt attackerad av elever

Av:  Jens Bornemann/TT

Varannan lärare upp till årskurs 6 har utsatts för fysiskt våld av elever, enligt en ny rapport.

Lärarförbundet riktar nu skarp kritik mot politikerna.

– Det här är riktigt bekymmersamt, säger ordföranden Johanna Jaara Åstrand till TT.

Hot och våld hör till vardagen för lärare på fritidshem, i förskoleklasser och i årskurserna 1–6, visar rapporten från Lärarförbundet.

Av de drygt 1 000 lärarna som svarat på webbenkäten har närmare hälften blivit utsatta för fysiskt våld av elever och sju av tio hamnat i situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt.

En motsvarande undersökning bland förbundets arbetsplats- och skyddsombud gav samma bild. Det är ett underbetyg till politiken, anser Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Det behöver inte vara så här. Men det är tveklöst en konsekvens av att politikerna har sparat på skolan i alldeles för många år, säger hon.

– Det här är inte bara skolor i socialt utsatta områden och det handlar inte bara om vissa elever, utan det förekommer på alla typer av skolor i hela landet.

Oro och ångest

Redan i våras publicerade Lärarförbundet en rapport med ungefär samma lägesbild från lärare på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Men att hot och våld är så pass vanligt även i de yngre åldrarna är oroande, enligt Johanna Jaara Åstrand.

– Debatten handlar ofta om tonåringar som hamnat på glid. Men det här visar ju att problemen finns redan när barnen börjar skolan, säger hon.

Enligt undersökningen har var femte lärare funderat på att lämna yrket på grund av situationen. Utöver fysiska skador berättar lärarna även om sömnsvårigheter, oro och ångest.

– Det är många lärare som vittnar om att det är otroligt sorgligt och man är upprörd över att det förekommer våld. Men att se barn i den här åldern i sådan här affekt gör lika ont som slagen.

Nu kräver Lärarförbundet att politikerna tar situationen på allvar – vilket i förlängningen handlar om mer pengar.

Mindre grupper

Bland kraven finns att skolorna måste kunna ge särskilt stöd till alla elever som behöver det och att kunna minska gruppstorlekarna.

– Alla de här insatserna behöver resurser. Men trots att vi har politiker som adresserar problemet har vi hittills inte sett beslut om ökade resurser som kan komma åt problemen, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Vi menar att det är ett svek mot Sveriges elever och lärare.

Publisert: