Ny rapport ger inblick i förgiftningsdöd

Av:  Marcus Alexandersson/TT

Kontakt med psykiatrin för exempelvis depression är vanligt förekommande bland de som tagit sitt liv genom läkemedels- eller narkotikaförgiftningar, visar en ny rapport. Genrebild.
Kontakt med psykiatrin för exempelvis depression är vanligt förekommande bland de som tagit sitt liv genom läkemedels- eller narkotikaförgiftningar, visar en ny rapport. Genrebild.

Tre av fyra dödsfall på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar beror på överdos eller suicid, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen för att få en samlad och bättre bild av vad som ligger bakom att cirka 900 personer i Sverige varje år dör till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar.

Flera olika myndigheter har samverkat för att få fram bättre statistik än den som funnits hittills på området.

”Genom att göra statistiken tillgänglig kan vi öka förståelsen för problematiken kring dödsfallen. Kunskaperna från rapporten kan bidra till mer kunskapsbaserade insatser och bättre samverkan i arbetet med att minska antalet dödsfall”, skriver Petra Sundlöf, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten klassas de 894 fall där personer avled under 2019 som att 44 procent berodde på överdos och 31 procent av suicid. I den återstående fjärdedelen av fallen har det inte gått att tydligt definiera avsikten.

Socialstyrelsen skriver att de som dör i överdos ofta har en känd narkotikaproblematik. Bland suicidfallen hade ”en hög andel” haft kontakt med psykiatrin.

”Rapporten visar att de flesta som avlider till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar är kända av hälso- och sjukvården sedan tidigare, cirka åtta av tio hade fått en psykiatrisk diagnos fem år före dödsfallet. Förhoppningen är att kunskaperna kan användas för att förebygga psykisk ohälsa och minska antalet dödsfall”, skriver Petra Sundlöf.

Publisert:

Ämnen i artikeln