Natochefen: Det är mycket man inte kan förbjuda

Wiktor Nummelin/TT

Publicerad 2023-04-05

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg håller pressträff med svenska och norska journalister efter Natos utrikesministermöte i Bryssel.

Det är mycket man inte kan förbjuda, konstaterar Natochefen Jens Stoltenberg om svallvågorna kring koranbrännandets vara eller icke vara i Sverige.

Men det bör hur som helst inte inverka på Natoprocessen, anser Stoltenberg.

Generalsekreteraren i Nato har tidigare kallat brännandet av koranen för ”en avskyvärd händelse”, men också påpekat att allt som är avskyvärt inte är olagligt.

Samma linje håller han fast vid i ett möte med svenska och norska journalister i Bryssel, efter uppståndelsen kring beslutet från förvaltningsrätten i Stockholm i tisdags om att det var fel av polisen att stoppa planerade bränningar.

– Koranbrännandet var något som skapade problem i relation mellan Turkiet och Sverige och något som har fördömts, även av svenska myndigheter och den svenska regeringen. Jag förstår att folk blir sårade. Men det är väldigt mycket man inte gillar som man inte kan förbjuda. Det viktiga är att det råder yttrandefrihet, säger Stoltenberg efter veckans utrikesministermöte i Nato.

Liksom Sverige påpekar han också att koranhändelserna inte är något som tas upp i överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet från i fjol.

– Därför bör inte det hindra att vi fortsatt får framgång i arbetet med att få Sverige ratificerat (som medlem i Nato), säger generalsekreteraren.