Anna-Carin slår larm om svältande sälar i Bottenhavet

”Blir förbannad, jätteförbannad”

Sälarna hittar nästan ingen strömming och har blivit magra och utmärglade.
Sälarna hittar nästan ingen strömming och har blivit magra och utmärglade.

De är magra, utmärglade och hittar nästan ingen strömming.

Nu slår säljägaren Anna-Carin Westling larm om sälar som svälter i Bottenhavet.

– Jag blir förbannad, jätteförbannad. Hur kan man våldföra sig så här på djuren? säger hon.

I flera år har säljägaren Anna-Carin Westling jagat säl. När det inte är jaktsäsong är hon ändå ute med sin båt utanför Gävlekusten för att undersöka hur sälarna mår.

Det hon bevittnar får henne nu att rasa.

– Det blir magrare och magrare och har nästan ingen mat. De ligger och plågas. Det är hemskt, säger hon.

Hon berättar att hon sett sälar som ligger strandade på öar, vissa utmärglade.

– Om jag ser sälar som lider får jag avliva och rapportera och sedan skickas prov till Naturhistoriska riksmuseet. Det är många tårar jag fällt när jag skjutit ihjäl sälar som lider. Jag är ute på havet och jag ser det som händer. Men något måste göras, säger hon.

Säljägaren Anna-Carin.
Säljägaren Anna-Carin.

Svårt att hålla värmen

De senaste åren har strömmingen minskat i Östersjön och framförallt är det brist på större strömmingar. En av anledningarna är industrins trålfiske som varit intensivt de senaste 15–20 åren. Det berättar Karl Kullberg, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen Gävleborg. Strömmingen har också blivit allt magrare.

– Vi ser hur sälarna påverkas och de är mycket magrare just nu i Bottenhavet där den intensiva och storskaliga trålningen sker. Det är ett högt fisketryck och de största fiskarna fiskas bort, säger han.

Sara Persson är sälforskare på Naturhistoriska riksmuseet. Hon berättar för SVT Gävleborg att sälarna i Bottenhavet blivit magrare och att de dessutom är magrare än gråsälar i övriga delar av landet.

Två av anledningarna kan vara att strömmingen blivit mindre fet eller att sälarna behöver anstränga sig mer för att hitta mat.

– De senaste två åren har antalet sälar med kraftiga tarmsår ökat kraftigt i just Bottenhavet, säger hon till SVT.

Om sälarna blir för magra kan de få problem att hålla värmen i det kalla vattnet.

– Det innebär förmodligen att det kan vara fler sälar som dör, säger hon.

Om sälarna blir för magra kan de få problem att hålla värmen i det kalla vattnet.
Om sälarna blir för magra kan de få problem att hålla värmen i det kalla vattnet.

Inför ”fredade zoner”

Länsstyrelsen i Gävleborg vill att fredade zoner införs för att förhindra att utvecklingen eskalerar ännu mer, samt att lägre fiskekvoter införs.

– Vi tycker att man ska freda utpekade områden som är av vikt, som områden där fisken övervintrar till exempel. Sverige måste driva en linje i förhandlingarna med Finland och andra EU-länder som bestämmer kvoterna. Det har inte Sverige gjort men nu finns ett regeringsuppdrag som man nu ska dra igång, säger Karl Gullberg.

Han betonar att en förändring måste ske skyndsamt och inte dra ut på tiden, för tiden är knapp.

– Det är otroligt allvarligt och kan bli en varaktig försämring med risk att man fiskar bort det storväxta strömmingsbeståndet. Det är extremt bråttom. Och mycket tyder på att det är skillnad i strömmingsbestånden och man bör inte klumpa ihop dem utan förvalta bestånden var för sig, säger han.

Anna-Carin Westling är upprörd och frustrerad över hur situationen eskalerat. Hon vill nu se en förändring kring trålfisket för att rädda sälarna, strömmingen och Östersjön.

– Gråsälen är beroende av strömmingen. Det är ju hela Östersjön och ekosystemet drabbas hårt. Det får inte trålas på det här sättet. Har man inte lärt sig något sedan torsken? Jag blir så förbannad, säger hon.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN