Följ med ner i hemliga atombunkern i skogen

Porten i kalkstensberget i skogen är som tagen ur Sagan om ringen. Det här är ingången till en atombunker – vars existens var hemlig under många år.

Frågan var: Gick det att skydda sig?
Härifrån skulle landet kunna styras
5 500 kvadratmeter boyta – 2,5 kilometer tunnlar