Nyheter

Färre söker asyl – lägsta siffran på 20 år

Av: 

TT

Antalet asylsökningar till Sverige har minskat drastiskt under pandemin. Arkivbild.
Antalet asylsökningar till Sverige har minskat drastiskt under pandemin. Arkivbild.

NYHETER

Den lägsta nivån sedan millennieskiftet. Så sammanfattar Migrationsverket årets sista prognos över antalet asylsökande till Sverige.

Minskningen innebär att kostnaderna för migration väntas sjunka drastiskt.

Jämfört med juliprognosen skrivs siffran upp något – från 13 000 asylsökande till 13 500 – men nivåerna är fortsatt rekordlåga, enligt Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

– Vi har ett läge i dag med ett historiskt lågt antal asylsökande. Främsta orsaken är de globala reserestriktionerna. Även om man tar sig med båt över Medelhavet är det svårt att sedan ta sig vidare från länder som Italien och Grekland, säger han.

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen ett flerårigt tillskott till migrationsdomstolarna, vilket kommer att bli extra märkbart när antalet ärenden samtidigt minskar.

– Sökande kommer att få svar snabbare än annars och människor kommer att lämna boenden inom mottagningssystemet snabbare. Det gör i sin tur att kostnaderna för migration kommer att minska kraftigt, säger Holmer.

"Svårare än någonsin"

Migrationsverket har i uppdrag att årligen ta emot 5 000 kvotflyktingar, men enligt den nya prognosen skrivs siffran ner till 4 500.

– Det är människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer i läger i olika delar av världen. I år är det väldigt komplicerat och även mycket svårbedömt – det kan bli ännu färre. Det är svårt både för personerna som ska komma hit och för vår personal som först ska resa till de platser där de befinner sig.

Att försöka se framåt och bedöma hur asylinvandringen kan komma att påverkas av pandemin på längre sikt är svårt, enligt Henrik Holmer. För 2021 planerar Migrationsverket för runt 18 000 ansökningar och därefter ytterligare några tusen åren därefter. Men pandemin har skapat en ytterst oberäknelig situation.

– Det är alltid komplicerat att göra prognoser — alltid svårt att bedöma hur människor ska bete sig runt om i världen — men nu har pandemin gjort det svårare än någonsin, säger han.

Ska bedöma migrationsförslag

Prognosen tar inte hänsyn till pågående lagstiftningsprocesser, varken inom EU eller på nationell nivå. Hur en lagändring i linje med Migrationskommitténs förslag, som just nu är ute på remiss, kan komma att påverka antalet asylärenden framöver finns det ännu ingen prognos på, enligt Holmer.

– Vi jobbar med vårt svar på den remissomgång som pågår nu. Vår huvudprognos bygger på att den tillfälliga lagen gäller, men den löper ut juli nästa år.

– Så snart vi får mer klarhet gör vi en bedömning av hela förslaget. Dels gör vi en analys av rättsliga aspekter, dels en konsekvensanalys kring prognosen om lagförslagen införs, säger han.

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert: