Bilvärderingstjänst anmäld av hundratals

TT

Publicerad 2020-12-13

Många kunder kände sig lurade när de fick en faktura. Arkivbild.

Kunderna trodde att bilvärderingen var gratis. Sedan damp en faktura på nästan 2 000 kronor ner.

På bara en månad har värderingstjänsten Bilvärdering 24 anmälts 367 gånger till Konsumentverket. Företaget är därmed årets tredje mest anmälda, rapporterar SVT:s konsumentmagasin Plus.

– Konsumentverket anser att det här företagets prisinformation inte efterlever lagens krav på tydlighet och i förlängningen vilseleder konsumenterna, säger Gustaf Danielsson, jurist på Konsumentverket, till Plus.

Myndigheten kritiserar också Bilvärdering 24 för att företaget hävdar att kunderna går med på att ge upp sin ångerrätt när de godkänner avtalet.

Bilvärdering 24 ifrågasätter granskningen, men utan att bemöta Konsumentverkets kritik. Man har heller inte svarat på SVT:s frågor, men i ett kundmejl hävdar företaget att "alla betalningsvillkor inklusive pris finns klart och tydligt beskrivet och reglerat i avtalet".