Skandalkirurgen Paolo Macchiarini

Macchiarini fuskade med forskning

Av: 

Adam Westin

NYHETER

Centrala etikprövningsnämnden anser att Paolo Macchiarini fuskade i sin forskning om syntetiska luftstrupar.

De har granskat sex artiklar där ”stjärnkirurgen” varit huvudförfattare.

– Läser man artiklarna så framgår det att det här är lyckade transplantationer och att det här är en framgångsrik metod, och det har inte varit det, säger Jörgen Svidén, kanslichef.

”Stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini.

På begäran av KI har Centrala etikprövningsnämnden sett över sex artiklar där Paolo Macchiarini varit huvudförfattare, och granskat om de bryter mot etikprövningslagen.

Vilket man kommit fram till att de har gjort.

– Alla sex artiklarna är behäftade med oredlighet i forskning. Framförallt att man har förskönat resultat. I de här artiklarna låter man påvisa att operationerna och transplantationerna har varit mer lyckade än de verkligen har varit, säger Jörgen Svidén, kanslichef vid Centrala etikprövningsnämnden på Vetenskapsrådet.

”Förskönande information”

Nämnden fick in ärendet den 23 juni 2016.

De sex artiklarna handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar, som Macchiarini genomfört. Expertgruppen skriver i ett pressmeddelande att det har getts vilseledande och förskönande information om patienternas tillstånd, och att viktig information har undanhållits.

Författarna har även upp att de haft etikprövningstillstånd, vilket inte stämmer. Detta utgör också oredlighet i forskning, skriver nämnden.

Macchiarinis artiklar har publicerats bland annat i bland annat den framstående vetenskapliga tidskriften The Lancet. Tidningarna uppmanas att återkalla samtliga sex artiklar.

Friades från åtal

Den 12 oktober meddelade åklagare att det inte går att bevisa att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till vare sig vållande till annans död eller vållande till kroppsskada, och kirurgen friades på samtliga punkter.

Detta trots att åklagare konstaterat att Macchiarini agerat oaktsamt och att operationerna innebar allvarligt risktagande.

– Vi har inte funnit att brott går att styrka, vilket beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod, sade kammaråklagare Jennie Nordin till Aftonbladet då.

Preskriptionstiden har gått ut

Trots att Centrala etikprövningsnämnden landar i slutsatsen att Paolo Macchiarini fuskat i sina forskningsartiklar så är det inte aktuellt med åtal.

Detta eftersom att preskriptionstiden för brotten är två år, och tiden har gått ut.

– Nu är det upp till Karolinska institutet att besluta om åtgärder. Det är KI som har begärt yttrandet från oss och det är de som är den beslutande myndigheten, säger Jörgen Svidén, kanslichef vid Centrala etikprövningsnämnden.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Skandalkirurgen Paolo Macchiarini – vad det handlar om på 30 sek

ÄMNEN I ARTIKELN

Skandalkirurgen Paolo Macchiarini

Centrala etikprövningsnämnden

Paolo Macchiarini