Deras kärlek håller rent juridiskt sett

NYHETER

Sveriges statsminister kan ha ett förhållande med vd:n för ett statligt bolag.

Det finns inget juridiskt olämpligt i det, visar Aftonbladets rundringning till ett antal statsvetare och politiker.

Det enda problemet skulle vara om regeringen fattar ett beslut som rör Systembolaget, där Anitra Steen är vd. Och det löses genom att Göran Persson inte deltar i beslutet.

- Förvaltningslagen innehåller regler om jäv vid myndighetsutövning, säger statsvetaren Olof Petersson.

"Inga par i regeringen"

Statsvetaren Olof Ruin säger:

- Man brukar säga att ett par inte ska vara ledamöter av en regering. Men det skulle vara egendomligt att hävda att statsministern inte skulle kunna ha ett samboförhållande med generaldirektören för ett verk.

Statsvetaren Sverker Gustavsson håller med:

- Inom regeringen blir det hopplöst, eftersom man då hamnar i en budgetrelation. Men som regeringsledamot kan man jäva sig.

Får inte jäva sig för ofta

- Frågan är om det är många frågor eller få. Om det blir för ofta fungerar det inte.

Han ser dock ett möjligt framtida problem:

- Det är om den här frågan skulle bli en ständigt diskuterad sak.

Bland oppositionspartierna finns inte några invändningar. Närmast att vara kritisk kommer vänsterpartiets partisekreterare Pernilla Zethraeus:

- Han bör åtminstone inte fatta beslut som gäller hennes område.

Joachim Kerpner