Insamlingar lönar sig för cheferna

NYHETER

Deras verksamhet finansieras av insamlade pengar. Samtidigt har cheferna topplöner och fallskärmar.

Hjärt-lungfondens förre generalsekreterare, Björn Lilliehöök, fick 1,5 miljoner kr i avgångsvederlag, enligt DN:s granskning. Även Cancerfondens generalsekreterare, Marianne af Malmborg, har en fallskärm på två årslöner. Högst lön 2001 hade Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren: 923 724 kr. Därefter kommer chefen för SOS barnbyar, Elisabet Andersson, med 832680 kr.

Cheferna för Cancer- och trafikskadades riksförbund, Svenska naturskyddsföreningen och Rädda barnen har också fallskärmar.

Insamlingar lönar sig - för cheferna

Läs också:

Carl Hjelm