Stenbecksfären satt under hård press

NYHETER

I veckan skrivs bokslut för bolagen

STOCKHOLM

Arvstvist, höga skulder och bistra medie- och telekomtider. Stenbecksfärens bolag är fortsatt under press och i veckan skrivs boksluten över året då ledaren Jan Stenbeck gick bort.

Dagen efter Jan Stenbecks död den 19 augusti 2002 föll aktiekurserna i hans företagsbygge ihop som ett korthus. Investerarna blev oroliga för att ett maktvakuum skulle uppstå. Redan före Jan Stenbecks död var företagsgruppen hårt pressad av höga skulder. Men sedan dess har faktiskt sfärens maktbolag Kinnevik och Invik tillsammans med flaggskeppet Tele 2 stigit på börsen.

I veckan, med början på tisdag, redovisar alla Stenbecksbolagen sina bokslut. Och det lär inte blir några glädjetjut direkt. Värst går det för tidningskoncernen Metro som lider av stora skuldberg - krediter som företaget dragit på sig i ambitionen att snabbt bygga en världsomspännande mediekoncern.

Degraderad aktie

Sedan pappa Stenbeck dog i somras återstår bara en tredjedel av Metros börsvärde och aktien har degraderats till börsens observationslista.

På måndagen fick Metro respit på sina lån från mödrarna i företagsfamiljen, Kinnevik och MTG. Sammanlagt rör det sig om lån på närmare en miljard kronor som Metro fått förlängd tidsfrist på och om inte företaget får fart på affärerna lär mer pengar behövas framöver.

MTG har inte heller rosat marknaden. Förutom att den egna verksamheten drabbats av en svag annonskonjunktur, den dyrbara felsatsningen på numera nedlagda Finans Vision och tappade tittarsiffror för TV 3, så dras MTG ner av relationerna med Metro. Aktien har sedan i somras tappat en tredjedel av värdet.

Tele 2 ljuspunkten

Teleoperatören Tele 2 är ljuspunkten i företagsfären och visar relativt god lönsamhet. Aktien har sedan den 19 augusti stigit med drygt 30 kronor till runt 220. Intäkterna och rörelsevinsten före avskrivningar väntas ha stigit under det fjärde kvartalet, även om det blir en mindre förlust före skatt. För innevarande år spår aktieanalytikerna att Tele 2:s vinst före skatt landar på drygt 2 miljarder kronor, enligt Reuters enkät.

Olle Lindström/TT