Persson: Det finns en bortre gräns för inspektioner

NYHETER

Politisk enighet om fortsatta inspektioner

De flesta tolkar Hans Blix rapport till FN:s säkerhetsråd som att inspektörerna behöver mer tid.

  Riksdagspartiernas ledare är i stort överens om att det är den enda vägen. Skillnaderna är under hur lång tid.

  - Det måste finnas en bortre gräns, säger statsminister Göran Persson.

Statsministern gör, som många andra, tolkningen att Hans Blix rapport argumenterar för fortsatta inspektioner,

  - Men det finns många osäkerhetsfaktorer på grund av länders nationella politik och opinion att ta hänsyn till. Helgen kommer att vara fylld av politisk dramatik när säkerhetsrådet ska ta ställning, sade han vid en pressträff i Rosenbad på fredagskvällen.

  - Risken är fortfarande stor att USA agerar utan FN-mandat, men jag tror och hoppas att inspektörerna får mer tid.

  Persson anser att det måste finnas en bortre gräns för inspektionerna men vill inte spekulera var den gränsen går.

  - Jag vet inte hur en kombination av mer tid och en bortre gräns ska se ut. Det är väldigt svårt att hitta den balanspunkten. Man kan ju heller inte säga att efter en viss tid går man till attack eftersom man ju faktiskt måste veta om Irak har den typen av vapen som de beskylls för.

Fortsatta inspektioner

  Även de övriga partiledningarna är överens om att inspektörerna måste få mer tid.

  - Vapeninspektörerna gör framsteg, och så länge de bedömer att de gör det måste de få fortsätta. Det är den självklara slutsatsen, sade centerledare Maud Olofsson.

  Miljöpartiets båda språkrör, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, tycker att vapeninspektörernas rapporter visar att skäl för krig saknas.

  - Så länge den irakiska regeringen samarbetar är det rimligt att inspektionerna får fortsätta, sade Peter Eriksson.

  Vänsterpartiet är inne på samma linje.

  - Jag menar att argumenten för ett krig i dagsläget har minskat betydligt. Det borde också innebära att den svenska regeringen tar tydligare ställning mot ett krig, sade vänsterpartiets utrikespolitiske talesman Lars Ohly.

Iraks bevisbörda

  Moderatledaren Bo Lundgren anser att bevisbördan ligger på irakierna:

  - FN:s säkerhetsråd ska ta sitt ansvar och uppmana Irak att totalt och villkorslöst möta kraven i resolution 1441. Den resolutionen gäller ännu. Det är inte inspektörerna som ska hitta bevis för massförstörelsevapen, det är Irak som ska upp till bevis.

  Han tycker vidare att några nya resolutioner inte är nödvändiga.

  - 1441 täcker väl vad det är som ska ske. Den bild jag har är att man måste markera att tålamodet nästan är slut, och det är kort tid kvar för Saddam Hussein, säger Lundgren.

  Rapporten innebär att Saddam Hussein får en sista chans, och det är bra för användningen av våld måste vara den absolut sista lösningen, skriver folkpartiledaren Lars Leijonborg i ett pressmeddelande.

  "Men det är tydligt att tiden rinner ut. Hans Blix rapport (...) visar att Bagdad-regimen fortsätter att försöka lura världen".

TT