Här finns jobben

NYHETER

Hårt tryck efter hantverkare l ”Lite av en Timell-effekt”

Stockholm går på högvarv och många branscher skriker efter arbetskraft.

Högst är trycket inom vården och byggbranschen.

Den senaste rapporten från Länsarbetsnämnden i Stockholms län spår att bristyrkena blir allt fler det närmaste året. Byggbranschen är hårdast drabbad.

När arbetsmarknaden går bra bygger många nytt. Trots att byggbranschen är konjunkturkänslig spår Länsarbetsnämnden att efterfrågan på personal kommer fortsätta att öka.

Och intresset var rekordhögt för Stockholms gymnasieskolors yrkesutbildningar det här läsåret.

- Det är lite av en Martin Timell-effekt, allt fler blir intresserade av hemsnickeri, säger Linda Pärlemo, nationell utredare på Ams.

Rekryterar brett

Många stora byggföretag drabbas av personalbristen.

- Givetvis är det ett problem för oss och vi lägger inte anbud på projekt som vi inte har folk till, säger Christine Gustavsson, informationschef på Skanska.

- Vi försöker rekrytera från bredare yrkesgrupper, och håller oss inte strikt till ingenjörsutbildningarna längre när vi letar folk.

Problemet gäller för hela landet, men Stockholms län är den region där personalbristen är störst. Många branscher har akut personalbrist, eller hotas av det inom de närmaste tolv månaderna.