Rekordmånga Lex Maria-fall

NYHETER

Socialstyrelsen: Vi är förvånade och utan förklaring

Antalet Lex Maria-anmälningar slår rekord – under de tre senaste veckorna har 27 fall inrapporterats.

– Vi är förvånade och utan någon direkt förklaring, säger Göran Mellbring, enhetschef på Socialstyrelsen.

Foto: Varje år rapporteras cirka 140 Lex Maria-fall. I år väntas siffran stiga till över 200. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Förväxlade cancerprov, missade aborttider och sena testsvar.

Lex Maria tvingar sjukhus, kommuner, apotek och andra vårdinstanser att anmäla felbehandlingar till socialstyrelsen.

Varje år rapporteras omkring 140 fall. I år har det redan inkommit 155 och siffran väntas stiga till över 200.

– Det är svårt att dra några slutsatser om varför, säger Göran Mellbring.

De senaste veckornas anmälningar rör flera olika vårdinrättningar i Västra Götaland.

Högre benägenhet att anmäla

Sahlgrenska, Östra och Mölndal står för 11 av de 27 anmälningarna.

– Det betyder inte en mer osäker vård, snarare en högre benägenhet att anmäla, säger Göran Mellbring.

Sedan 1 februari finns också en utökad anmälningsplikt för självmord.

– Det har funnits ett stort mörkertal med fall som borde anmälts, kanske har de kommit fram nu.

Socialstyrelsen ser inga anledningar att undersöka den stora ökningen.

Enligt Göran Mellbring är vårdgivare nöjda med Lex Maria.

– En ökning av Lex Maria-anmälningar ser vi som något positivt. En hög anmälningsfrekvens innebär att man arbetar med patientsäkerheten, säger Göran Mellbring.

Lex Maria – en skyldighet att anmäla

Emma Johannisson