Lena Mellin: Det är en exceptionell händelse

NYHETER

Nyinsatt katastrofkommission kan reda ut frågor kring Danielsson

Beskedet om återinförandet av katastrofkommissionen välkomnas av Aftonbladets politiska chef Lena Mellin.

– Det är oerhört otillfredsställande att inte veta vad som hände den där första dagen. Inte ens i grova drag vet vi vad en så central person som Lars Danielsson hade för sig, säger hon till aftonbladet.se.

Enligt Lena Mellin är nyheten om katastrofkommissionens återinkallellse anmärkningsvärd.

– Det är en rätt exceptionell händelse, att en kommission som har lagt fram en rapport för mer än ett år sedan, återupptar sitt arbete nu. De tror tydligen att det finns något mer att säga i frågan.

Det har riktats mycket hård kritik mot Lars Danielsson som på den tiden var Göran Perssons närmaste man och statssekreterare vid statsrådsberedningen.

Vad betyder det här för Danielsson?

– Det är inte bra i alla fall. Man vet ju inte vad det betyder, eftersom vi ju inte vet vad man kommer fram till. Men det är främst Danielssons uppgifter som det är intressant att veta mer om. Jag vet inte vad man i övrigt kan hitta på banden.

Kan vara förklaringen

Det saknas elektroniska spår av vad Danielsson påstod sig ha gjort under katastrofens första dag. Han använde aldrig datorn på jobbet, ej heller fanns det några spår av telefonsamtal som han sagt sig ha ringt. Danielssons uppgifter stämmer helt enkelt inte.

Varför är det så viktigt att vi får veta vad som hände?

– Det är oerhört otillfredsställande att inte veta vad som hände den där första dagen. Inte ens i grova drag vet vi vad en så central person som Lars Danielsson hade för sig. Och det kanske kan förklara varför allt spårade ur. Vi vet inte, men det kan vara så.

Susanna Vidlund