Svidande kritik mot psykiatriska kliniken

NYHETER

”Personalens försiktiga attityd går ut över patienternas säkerhet”

Foto: Kritik Psykiatriska kliniken vid Ryhov får kritik av Socialstyrelsen. Bilden togs strax efter mordet på åttaårige Tobias, som stacks ned av en man som tidigare hade vårdats på kliniken.

Personalen har en försiktig attityd som går ut över patientsäkerheten och platsbristen är kronisk.

Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov får svidande kritik av Socialstyrelsen.

– Jag har stor respekt för bedömningen, säger Carsten Frisenette-Fich, chefläkare på Ryhov.

Mord, självmord och dödsfall skakade psykiatriska kliniken på Ryhov månaderna kring årsskiftet. Efter fyra allvarliga händelser med koppling till psyk-kliniken inledde Socialstyrelsen en granskning för att se om det fanns någon gemensam nämnare.

– Nu svarar vi ja och nej på den frågan. Händelserna inträffade på fyra olika avdelningar, men vi tycker oss se en attityd till en överdriven försiktighet bland personalen, säger Jonas Nilsson, handläggare vid Socialstyrelsen i Jönköping.

”Borde agerat mer kraftfullt”

När det gäller två av fallen riktar Socialstyrelsen ingen direkt kritik mot kliniken. Det handlar om det fall där en äldre man, efter att ha väntat länge på vård, gick hem och dödade sin fru och tog sitt eget liv, samt det fall där en patient attackerade en manlig sjuksköterska så illa att han avled.

– I de fallen tycker vi att kliniken har gjort vad man kan förvänta sig, även om vi tycker att de måste arbeta fram en skriftlig rutin för att prioritera bland patienterna på psyk-akuten samt att journalföringen kunde ha varit bättre i fallet där sjukskötaren dödades, säger Jonas Nilsson.

Den riktigt svidande kritiken härrör från de andra två fallen, som handlar om en man som knivhögg åttaårige Tobias i Norrahammar, samt en ung kvinna som avled då hon tvångsvårdades på kliniken.

– När det gäller mordet i Norrahammar så tycker vi att personalen borde ha agerat mer kraftfullt, och tvingat till sig ett fysiskt möte, säger Jonas Nilsson.

Tillsyn varje kvart

Mannen hade vårdats inom klinikens slutenvård, men fått permissioner som han hade klarat bra. Tvångsvården skrevs av efter beslut av länsrätten, och mannen övergick till öppenvårdens ansvar. Men då började mannen slarva med medicineringen och kontakterna med kliniken.

– Psykiatrin får inte vara så försiktig att de tänker att ”vi ringer i morgon” när de konstaterar att han inte är hemma. De visste att patienten var sämre, så här kunde de ha gjort mer. Man kan ju begära polishandräckning, till exempel, säger Jonas Nilsson.

Den unga kvinnan som avled hade självdestruktiva tankar och svårbehandlad diabetes. Hon var intagen på tvångsvård och hade ordinerats tillsyn varje kvart. Ändå avled hon under natten och dödsorsaken är ännu inte fastställd.

Ska åtgärda

– Olika uppgifter gör gällande hur länge hon låg utan tillsyn. Men faktum är att hon hade legat utan tillsyn en längre tid. När man tar in någon för tvångsvård har man ett stort ansvar som personal. Man måste gå in och försäkra sig om att hon lever, säger Jonas Nilsson.

– Det är en balansgång vid varje fall. Det måste vara en observation som duger, vi kan inte gå runt och väcka folk var femte minut, men vi kan vara mer vaksamma, säger chefsläkare Carsten Frisenette-Fich.

Nu ska psykiatriska kliniken se över sina rutiner. Verksamhetschefen ska diskutera problemen med personalen och inleda ett förbättringsarbete.

– Vi får till exempel utbilda personalen mer och ändra på en del saker på en gång. Det är bra att vi får kritik när vi behöver kritik, säger Carsten Frisenette-Fich.