"Jag har rent mjöl i påsen"

Thomas Jisander nekar till brott

GÖTEBORG. Thomas Jisander förnekar att han skulle ha förfalskat några tv-avtal.