Förundersökning mot Bildt läggs ned

NYHETER

Kan inte styrkas att han uppmanade till folkmord i sin blogg

Det blir inget åtal mot utrikesminister Carl Bildt för att ett inlägg som uppmanade till folkmord på palestinier blev liggande på hans blogg från den 20 mars till den 8 juni i år. Det blir inget åtal mot utrikesminister Carl Bildt för att fem inlägg som uppmanade till folkmord på palestinier blev liggande på hans blogg från den 20 mars till den 8 juni i år.

Foto: Utrikesministern blir inte åtalad för sin blogg.

Förundersökningen, som gällde hets mot folkgrupp, läggs ned då brott inte kan styrkas, skriver chefsåklagare Jörgen Lindberg i sitt beslut.

I polisförhör har Bildt berättat att han löpande rensar bort olämpliga inlägg från sin blogg. Eftersom bloggen fått in väldigt många inlägg har han sökt hjälp med denna rensning. Han uppger att han själv inte läst de aktuella inläggen.

Bildt blev uppmärksammad på de aktuella inläggen vid en radiointervju och bad då en medhjälpare att ta bort dem. Han kontrollerade dock inte att så skedde.

Medhjälparen har uppgivit att han vid rensningen missat de aktuella inläggen.

En person som har en blogg är skyldig att inom en vecka ta bort lagstridiga inlägg. Annars kan han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Åklagaren kommer fram till att uppsåt till brott inte kan styrkas. Inte heller kan Bildt misstänkas för grov oaktsamhet. Gärningen ska anses som ringa, slår åklagaren fast.

TT