Kyrkan vill behålla vigselrätten

NYHETER

”Om lagen ändras kommer frågan tillbaka”

Svenska kyrkans högsta beslutande organ röstade på torsdagen för att kyrkan ska behålla vigselrätten.

Förslaget vann efter votering och rösträkning med siffrorna 161 mot 74.

Frågan har ställts på sin spets efter regeringsutredaren Hans Regner föreslagit en könsneutral äktenskapslag. Om riksdagen beslutar om en sådan ställs kyrkan inför valet att juridiskt viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella, eller avstå från den juridiska delen av giftermålet.

Inför årets kyrkomöte i Uppsala har kyrkans gudstjänstutskott därför behandlat frågan om kyrkans ska behålla eller ge upp den juridiska delen av vigseln, den så kallade vigselrätten. Utskottets betänkande rekommenderade kyrkomötet att behålla vigselrätten.

Motionärer ville utreda

Men oppositionen är stark, och två motioner har lämnats in som rekommenderar att kyrkan utreder vigselrätten med sikte på att den ska avskaffas.

I stället skulle giftaslystna få den juridiska delen av giftermålet avklarad borgerligt, för att därefter få Guds välsignelse i kyrkan, eller moskén eller synagogan.

Kyrkomötets beslut var nästan precis samma utslag som förra gången frågan var uppe för några år sedan, ungefär 70 procent vill att kyrkan ska ha kvar den juridiska vigselrätten, säger ärkebiskop Anders Wejryd om kyrkomötets beslut.

”Bidrar till sammanhållningen”

Något annat hade han inte heller väntat sig.

Men Wejryd tror inte frågan är utagerad för kyrkans del.

– Nej, de som har röstat har utgått från dagens lagstiftning. Blir det en förändring av lagen kommer frågan tillbaka.

Den djupa åsiktsklyfta som råder inom kyrkan i frågan oroar honom inte, säger han.

– Den typ av diskussion vi haft tror jag bidrar till sammanhållningen. Den är ärlig och visar ändå en stor lust att leva tillsammans i kyrkan. Så den är jag inte så orolig för. Jag har inte idén att alla ska vara överens i kyrkan. Jag tror inte det fungerar. Vi måste vara mogna för att leva med olika åsikter, säger Anders Wejryd till TT.

TT