Äntligen: Nu minskar klamydiafallen i länet

NYHETER

Första minskningen på tio år

Östgötarna tycks äntligen ha fattat innebörden av skyddat sex.

Klamydiafallen minskar nu för första gången sedan 1997.

2005 smittades 1444 personer i Östergötland av klamydia. 2006 var siffran 1393 personer och därmed har klamydians framfart bromsats för första gången sedan 1997.

Trenden är tydlig i hela landet – i stort sjönk antalet klamydiafall med nästan två procent, från 33 172 år 2005 till 32 554 förra året.

Fortfarande är det dock alldeles för många som smittas av sjukdomen, som de senaste tio åren ökat explosionsartat.

Smittskyddsläkare anser att den stora ökningen de senaste åren har berott på ett förändrat sexuellt beteende.

Karin Stenqvist är smittskyddsläkare och säger till tidningen Smittskydd att medvetenheten om risken för klamydiasmitta är hög bland ungdomar, men sjukdomen uppfattas inte som farlig.

– Vid mitten av 1990-talet upphörde till stor del informationen från nationella myndigheter om risken att smittas av hiv, vilket har bidragit till ett ökat riskbeteende, säger hon till tidningen.

Det enda som skyddar från klamydia är att använda kondom.

Emma Löfgren